Kritické zhodnocení VŠFS


Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) 21.07.2013 15:44:39, Hanka, zhlédnuto: 12907x, reakcí celkem: 61Reagovat na příspěvek
Hlavní obrázekNacházíme se v období prázdnin a doby, kdy se spousta mladých lidí a pracujících rozhlížejí po možném rozšíření vzdělání na vysoké škole. V takové situaci jsem se ocitla před několika lety také a jelikož jsem byla pracující s úvazky v ČR, rozhodnutí, na kterou vysokou školu v rámci českého vysokoškolského vzdělávacího systému jít, bylo omezeno na několik málo státních a valnou většinu soukromých vysokých škol. Hned v úvodu mohu předeslat, že v případě, že bych školu vybírala před dokončení střední školy, určitě bych se vzhledem k celkovému stavu českého vysokoškolského systému, byla by moje ambice dostat se na některou ze zahraničních vysokých škol. Se středoškolským vzděláním jsem z pohledu pracovního zařazení neměla problém, jelikož valnou většinu znalostí jsem získala praxí, avšak možnost postupu na jiné pracovní místo s většími pravomocemi je v ČR bohužel do značné míry stále ovlivněno získáním formálního vzdělání, tedy vysokoškolským titulem. Jelikož značná část mé práce se týká komunikace a obchodu, po dlouhých úvahách a návštěvách vysokých škol jsem se rozhodla pro studium na Vysoké škole finanční a správní - obor Marketingová komunikace. Rozhodnutí bylo učiněno na základě porovnání studijních plánů, možnosti přizpůsobení studia mému osobnímu a pracovnímu životu (zde právě VŠFS zvítězila), ale také prostředím a komunikací ze strany školy. Porovnávala jsem obory na UK, VŠE, VŠEM a Newton Collage. Navázání na mé technické vzdělání bylo tedy úspěšně započato. Musím v tomto bodě předeslat, že právě první kontakt na VŠFS byl poměrně nepříjemný, studijní středisko Praha nemělo prvotní komunikaci dobře zvládnutou. V tomto bodě získává plus především Univerzita Karlova a Newton College, která komunikovala velice věcně a vstřícně. Jako první se tedy pokusím shnout organizaci studia. Chápu, že v množství studentů může být individuální komunikace složitá, nicméně v rámci soukromého sektoru by byla absolutně nedostatečná. Za celou dobu studia jsem se setkala s těmito hříchy - studijní plány a nabízené povinné předměty se oproti avizovanému v prvním ročníku 2x změnily, samozřejmě v těch nestěžejních předmětech. Odpovědi na otázky, byly často jak ze špatné telefonické a emailové podpory, kde jedna strana využívá knowledge databázi a druhá se ptá na něco jiného. Osobní kontakt vše vyřešil poté rychle. Velmi problematickou částí je, že se někteří vyučující pravidelně dostavovali pozdě na přednášky, což zejména a právě v kombinovaném studiu je velmi nepříjemné. Poznamenám, že se však nejedná o pravidelnost, a že pokud je mi známo tyto přednášející na VŠFS nevyučují, nicméně dle mých informací se s tímto setkává poměrně dost studentů. Stěžejním pro Marketingovou komunikaci jsou předměty ekonomie, sociologie, psychologie, marketingové předměty a v závěru určitě anglický jazyk. V cílovém stavu na Bc. studiu je vyžadována úroveň dosahující stupně B2, v Mgr. pak C1 - samozřejmě se zaměřením na ekonomickou a marketingovou terminologii. K samotným předmětům mohu říct, že ekonomické předměty jsou vyučovány přednášejícími, kteří jsou značně přikloněni k levicovému výkladu ekonomie (T.Teplík, M.Mihola), což mě upřímně velmi iritovalo i u jiných předmětů - velmi to bylo cítit v sociologii (vyučují ho lidé se socialistickou minulostí či přítomností např. Cecava, Žák, Roubal, pod výukovými materiály jsou právě tito podepsáni. Marketingové předměty jsou vyučovány jako jediné lidmi, kteří se tímto oborem živí. Velmi mne však pobavilo přednášení předmětu PR pracovnicí, která se tímto oborem živí v České poště, což se sice v části krizové PR hodí, ale celkově to na mne působilo směšně (skutečně si nemyslím, že Česká pošta má dobré PR). Bohužel musím konstatovat, že právě kvůli personálnímu obsazení vyučujícími, kteří přednášejí často své osobní názory a nepřednášejí věcně, bych tuto školu nestudovala znovu a nemohu ji doporučit. "Postranní" předměty byly pro mne osobně utrpením v podobě odsezených a především proplacených několika hodin a v konečném součtu desítek tisíc. "Experty" v tomto jsou bohužel často přímo ve vedení přímo VŠFS, čímž degradují nejenom samotné vzdělání, ale celkově vysokou školu. Celkově se vzdělání po prvním ročníku omezilo na jednu jedinou činnost, dostatečně se připravit na zkoušku nejenom věcně a biflovacím způsobem, ale především dostatečně rozeznat co za osobnost Vás zrovna bude zkoušet, případně se připravit na eventuality, kdy Vás může zkoušet člověk, který věří v UFO, takže budete pravděpodobně obtežováni otázkami kombinující předmět a jeho osobní zájmy. Exprety v tomto byl jistý J. Mihola (http://www.typologie.cz/) , M. Matějka (http://www.matejkam.com/o-nas/pedagog/), Z. Cecava (http://www.klubspolved.cz/Dvacet-let.htm) atd. Příkladů bylo hodně. Osobně mě právě tohle utvrdilo, že sice můžete získat formálně titul, rozšířit si znalosti, ale prakticky se nenaučíte vůbec nic navíc. Osobně tedy jak jsem na začátku poznamenala, pokud máte možnost studujte v zahraničí, případně obory, po kterých je velká poptávka a na trhu práce se po absolventech jen zapráší. Shrnula jsem jen malou část, postřehů. V případě dotazů ráda odpovím.
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (21.07.2013 16:15:41, Radovan) Prominte, ale to ví snad každej ***ec, že studium na Všfs a podobných nesmyslech není žádná výhra. Vždyt tam choděj lidi čistě jen kvůli titulu.
  Je vaše chyba, že jste byla líná a nešla na něco jiného, marketingová komunikace je největší dávačka na škole. Mohla jste si vybrat třeba IT, které škola taky učí, pak byste nemusela pyskovat, že vám je škola k ničemu. Když jdete studovat obor, který nabízí každá soukromá škola a retardi se na tyto atraktivní obory jen hrnou, i když to nemá žádnou úroven a jen to hezky zní. Berou každého a marketing dodělal na Všfs každý, k tomu dálkové studium v případě Všfs= do školy vůbec nemusíte, pokud nechcete, až na "zkoušky".
  Všfs = továrna na tituly, ale to je známé už kolik let. Stejně jako UJAK a většina dalších soukromých škol v ČR. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (22.07.2013 18:50:19, V.) Jako pragmatik bych byl mírnější ve výrazech. Moje zkušenost v ČR je taková, že ve značném množství oborů důležitější vlastní osobní zaměření praxe, atestace a specializační kurzy než samotná česká (!) VŠ . ČR prostě nemá univerzitní vzdělání zvládnuté a to myslím včetně UK, ČVUT, aby mohlo konkurovat tomu západnímu v přípravě na skutečný praktický život. Na druhou stranu je často VŠ často vyžadována z formálních a historických (Rakousko-Uhersko) důvodů. Oslovování jako například paní doktorko jsem zažil snad akorát v Rakousku, a tady se to drží stále. Jinak zrovna u oboru IT jsem přesvěčen, že zde je důležitá píle než samotná česká VŠ, která bych dokonce řekl, lidi se zájmem o IT spíše deformuje než pomáhá. Česká VŠ prostě není žádná sláva všeobecně. reagovat zde
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (22.07.2013 19:01:02, Inkvizitor) Obecně to rozhodně neplatí. Tak například české lékařské fakulty jsou stále v Evropě pojem - a to i po skandálu v Brně, který mohl tuto pověst narušit (prostě studium medicíny v AJ bylo tak snadné, že některé země je přestaly uznávat). Totéž se týká i řady jednotlivých fakult nebo dokonce jen některých pracovišť - např. na MFF UK nebo některé jednotlivé katedry/ústavy PřF UK, PřF JČU, FAV ZČU nebo v rámci ČVUT mají v Evropě poměrně dobré jméno. Co se týče pořadí např. v ARWU, tak to je dáno hromadou neproduktivních "humanitních" sra..ek (které skutečné humanitní vzdělání a tím více skutečnou vědu neprodukují - rozhodně se netýká např. u UK FF, FSV, FHS, HTF, KTF a ETF jako celku), které navyšují počet akademiků, mezi které se rozpočítává mezinárodně akceptovatelná vědecká produkce. reagovat zde
    • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (22.07.2013 20:48:58, V.) Dobře, pokud vyjmu úskou skupinu akademické sféry, která se snaží propojit obchod s akademickou sférou - například Liberec a nanovláknama, tak si stojím za tím, že VŠ v ČR obecně jsou na tom s praktickou přípravou velmi špatně a je do takového absolventa je potřeba investovat ještě velmi mnoho prostředků a tak se k tomu v praxi také přistupuje. VŠ z ČR je stejná znouzecnost jako třeba v tomto případě VŠFS, všichni však mají solidní šanci na uplatnění. reagovat zde
     • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (22.07.2013 23:22:33, Ing) Problémem je i nadpočet vlivných omezenců, kteří opakují mantru o nezbytnosti "propojení s byznysem". Tohle naráží na několik zásadních limitací:
      1. Vysoká škola má produkovat odborníky s hlubším teoretickým základem a nikoliv jednoúčelové "dělníky logára". Zrovna FT TUL je hezký příklad - jakés takés propojení s obchodem, ale průměrný absolvent je dosti chabý. Přílišné propojení s obchodem může vést k nezdravému tlaku na omezení rozsahu výuky pro potřeby největšího "spojence" a v konečném důsledky dojde k přeměně na "učňovské středisko". Tohle je hezky vidět na FEKT VUT - ti kluci jsou vesměs čím dál tím omezenější, znalostmi se vyrovnají starým průmyslovákům - ale pro potřeby Brněnských podniků "to stačí" - vývoj nedělají a alespoň mají poslušné poskoky se základními znalostmi JAK (ne už PROČ).
      2. Jsme montovnou Evropy. Není moc s kým spolupracovat, vesměs jde o firmy poptávající nikoliv kvalitní vědecké a vědecko technické pracovníky, ale spíše sofistikované podržtašky.
      3. Základní výzkum se špatně prodává.
      4. Základní výzkum nezbytně potřebujeme. Skutečně kvalitní inženýr má dobré matematické a fyzikální základy. Ty mu ovšem nikdo jiný než dobrý matematik nebo fyzik nepředá. Podobně je na tom např. lékař nebo agronom ve vztahu k biologickým a chemickým oborům. Školy, kde tyto obory učí jejich absolventi bez dostatečného nadhledu, dlouhodobě směřují do kopru (UTB, ČZU).
      5. Pokud chceme uspět v globální konkurenci, potřebujeme naopak pružné absolventy se širokým a dostatečně hlubokým základem a na něm vybudované specializaci. Omezení příliš úzké specializace předvádí např. PřF UPOL, problém nevalného základu řada technik, na kterých se "učí pro praxi".
      reagovat zde
      • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (23.07.2013 09:46:47, ČSD) Podle toho co říkáte, by třeba na Standfordu nebo jiných amerických univerzitách dělali výuku vlastně jako učňovské střediko, protože právě na USA univerzitách přímo ukázkově propojují obchod, akademickou sféru s univerzitním vzděláním. Ostatně jeden z žebříčků s metodologií zde: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking/methodology Tam se totiž automaticky dostává základnímu výzkumu a celému prostředí pro učení vše, co je ke kvalitní škole potřeba. Souhlasím s panem V., že pokud tu někdo shazuje VŠFS a na druhou stranu vyzdvihuje jiné české univerzity, tak je prostě pokrytcem, protože přehlíží stav, který jde napříč českým univerzitním vzděláním. V drtivé většině případů, bude potřeba investovat do absolventa značnou částku i po dokončení českého uni. studia, možná, že dokonce slečna nahoře na tom bude s marketingem z VŠFS a tím co od ní bude požadovat praxe na marketingových odd. líp. I ti nejlepší z ČVUT, které jsme měli, museli ve skutečnosti už v rámci studia být svému oboru oddáni, aby "vpluli" do praxe snadno. Velice dobře je to poznat, pokud příjde do firmy zahraniční absolvent třeba z Německa a vedle něho postavíme českého absolventa. Prakticky však mohu říct, že cestou, kterou se vydalo MŠMT pod vedením pana Fialy bylo dobré, a že po těch 60 letech utrpení snad bylo konečně nakročeno k "lepším zítřkům". S pozdravem ČSD reagovat zde
       • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (23.07.2013 11:00:24, Ing) Skutečně špičkové univerzity v USA mají poměrně širokého a kvalitního "bakaláře" a u MS/PhD si hlídají, aby byl podíl "ready-to-use" vyvážený. Další zavádějící okolnost je ta, že se špičkovými uni v USA spolupracují především firmy požadující kvalitní a široce vzdělané absolventy vhodné pro nasazení do aplikovaného výzkumu. Většina firem v ČR požaduje spíše technické úředníky - a s těmi se díra do světa neudělá.

        Tedy shrnuto, srovnáváte nesrovnatelné - a nesrovnatelnost je tak očividná, že je evidentní, že se chcete především obhájit sám před sebou za to, že jste si techniku nevystudoval/nestudujete na ČVUT/VŠCHT, ale na nějaké TU Horní Kotěhůlky. reagovat zde
        • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (23.07.2013 22:21:37, Hanka) Pokud si produkt, respektive chceš se stát produktem českého státního školství, pravděpodobně ČVUT/VŠCHT, tak jim nedeláš příliš dobrou vizitku. Evidentně slušným diskutujícím, kteří jsou se situací a zaměstnáváním mladých seznámeni, se snažíš podsouvat soudy, ve smyslu, a když se mnou nesouhlasíte, tak jste určitě ***ec nedostudovaný v Kotěhůlkách. Pochybuji, že s takovým přístupem k ostatním by si dokázal v reálném světě vůbec fungovat a ve firmě bys byl velmi neoblíbeným, protože ač to zatím nechápeš, tak v reálu budeš muset spolupracovat s různýma lidma a věř. reagovat zde
      • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (24.07.2013 11:51:59, Inkvizitor) Trochu přeháníš, oborů propojitelných s průmyslem (nikoliv s obchodem, to je skutečně kravina) je mnohem víc. Máš ale pravdu, že u nás na to nejsou moc velké příležitosti, takže jsou tvoje obavy celkem reálné a především máš v jádru pravdu, že propojení s průmyslem nemůže být díky převažující orientaci průmyslu na rutinní činnost dominující. Pokud chceme mít propojení školství a průmyslu, musíme mít nejprve špičkové školství (a řada škol je skutečně dobrých) a špičkový základní i aplikovaný výzkum (ten až tak dobrý není - a to zejm. díky vyloženě antivědecké politice většiny vlád), který přesvědčí nadnárodní investory, že se v ČR vyplatí vybudovat vývojové centrály. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (23.07.2013 22:07:13, Hanka) Nemáte pravdu, že marketing na VŠFS dodělal každý. Podle mě ani VŠFS blíže neznáte. Pozorováním bych odhadla zhruba 20% "umrtnost" jak bakalářské, tak následně magisterské části - bavím se o anglické verzi studia. reagovat zde
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (24.07.2013 13:05:13, Frnda) Úmrtnost všech eko oborů na Všfs je dohromady (zprůměrovaně) 15 %. Marketing patří mezi největší dávačky. Úmrtnost je směšně nízká vzhledem k tomu, že berou každého vola a dost lidí odpadne z úplně jiných důvodů, než že by studium nezvládli-nezvládnout to opravdu nejde, pokud máte dostatek peněz, nemusíte se ani moc učit, ale to bych tu zase jako bývalá absolventka raději nechtěla moc rozmazávat, a tak škodit i sobě.
    Všfs je prostě jen nafouklá bublina, která hodně bere, ale skoro nic nedává.
    Studium zde bylo mým největším životním omylem.
    Uplatnění tahle školou má tak maximálně za kasou v Tescu-a o ty místa se pak ještě absolventi derou.
    Ne, nedělám si srandu, myslím to vážně.
    AK v posledních letech akreditovala téměř cokoliv a studovat eko obor na Všfs tak je řízená sebevražda.
    Nedoporučuji. reagovat zde
    • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (27.03.2014 21:06:38, Pepa) Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je možnost si po třech letech a všech získaných kreditech titul koupit ? Nechce se mi zbytečně ztrácet čas učením na státnice, když bych mohl čas investovat daleko lépe. Bohužel vím, že mi titul bude k ničemu, ale aspoň, ať ten papír mám, když už jsem tam ty roky chodil a platil. reagovat zde
     • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (28.03.2014 10:11:26, T) Lol, provokoace?

      O kvalitě školy se smysl bavit nedá, ale ani kdyby sebevíc chtěli, titul ti prodat nemůžou - o státnicích je záznam, jsou tam přísedící (i z jiných škol) a tak holt prolézt musíš. Ale k čemu ti to bude, když o tom i sám pochybuješ, to fakt nevím.
      reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (22.07.2013 17:26:15, Pavel) Čili to shrneme - hlupačka z nějaké integrované střední školy, která si svoji neschopnost zpracovala jako "vybírala jsem si to nejlepší, až jsem přebrala". Omyl, děvenko, jsi prostě vygumovaná palice. Až budeš psát diplomku, ozvi se mi, za patřičný bakšiš ti ji napíšu. reagovat zde
  Email: pravo520emailcz
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (22.07.2013 19:02:05, Inkvizitor) Tvoje zabedněnost není chybou školy. I když jsi vzácným případem, který si alespoň uvědomuje, že je v dupě. reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (22.07.2013 23:24:51, Ing) To, že jsi na VŠFS správně, protože na vysokou školu nepatříš, jsi mohla napsat i mnohem stručněji. reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (23.07.2013 22:02:35, Hanka) Text samozřejmě nebyl určen místním trolům, kteří pravděpodobně s praxí příliš do styku nepřišli, ale těm, kteří se rozhodují mezi českou VŠ a zahraniční a povzbudit ve studiu v zahraničí. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (24.07.2013 11:46:06, Inkvizitor) Tzv. racionalizace argumentem kyselých hroznů (viz Ezop) je hrubě patologická a svědčí o ne zcela vyzálé osobnosti. Pokud jej dokážeš doplnit pouze caput canis, pak jsi skutečně smutný zjev nevyzrálé a navíc poměrně hloupé entity. reagovat zde
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (28.08.2013 16:47:07, Pastor) Nedělejte ze sebe psychologa a netvrďte nám tu, jak jakákoliv myšlenková racionalizace znamená nějakou psychickou nedostatečnost. reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (12.08.2013 15:15:18, ppp) studium na všfs jsem letos ukončil a mé pocity jsou rozporuplné. rozhodně nezastávám názory "inkvizitora", který je schopen reagovat na jakékoliv téma týkající se jakékoliv školy.
  faktem je, že všfs je dle mého názoru odrazem průměru našeho školství - ať již v soukromé nebo státní sféře. absolvoval jsem obor řízení podniku a s klíčovými předměty jsem byl celkem spokojen. náročnost u většiny z nich byla vysoká (jako např. mikro, makro a manažerská ekonomie). to však neplatí o doplňkových předmětech, kde zkoušky probíhaly všelijak. obecně vzato jsem měl štěstí na vyučující a rozumím i těm, kteří mají na stejné studium odlišný názor. samozřejmě jde nejen o to, co škola dává, ale i o to, co si chci odnést.
  rozhodně se nejedná o nejtěžší školu na světě, ale když jsem porovnával náročnost studia se známými z jiných škol (veřejných), tak se náročnost (kromě VŠE) nijak zvlášť neliší. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (25.08.2013 15:41:48, lucka) Jaká je obtížnost na vsfs mikra2? reagovat zde
   Email: l.cmseznamcz
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (25.08.2013 18:30:16, Inkvizitor) Na jiném místě o sobě tvrdíš, že jsi studentkou ESF MU. Jako lhát je špatné - ale lhát tak ***ě, že je lež na první pohled patrná, to už je důvod k úvahám o omezení způsobilosti k právním úkonům. reagovat zde
    • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (31.08.2013 15:45:48, l.cm) tak tohle mě fakt pobavilo. a nejvíc mě tady opravdu baví takové omezené existenci jako ty, co tvrdí, že někdo na nějaké škole nestuduje. jako by snad měli patent na rozum. jsi ubohej ;o) reagovat zde
     Email: l.cmseznamcz
     • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (31.08.2013 15:51:12, l.cm) a propo, co ty vlastně děláš v téhle diskusi, když jsi ten báječný student co ostatními opovrhuje? možná kdybych viděla tvé bankovní konto, tak bych pochopila, proč tady kolem sebe tak kopeš ;o) reagovat zde
      Email: l.cmseznamcz
    • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (31.08.2013 15:48:21, l.cm) ptám se proto, protože u nás projede mikrem 30-40%. Tak mě to zkrátka zajímá. Nechápu ty tvé omezené asociace, že by tohle vylučovalo, kde studuji. a víš co, nemám zapotřebí někomu, kdo takto agresivně útočí na běžnou diskusi, něco vysvětlovat / dokazovat. co jsi vystudoval ty, vyšší školu idiocie nebo VŠ patent na rozum? reagovat zde
     Email: l.cmseznamcz
     • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (01.09.2013 22:40:54, Inkvizitor) Nepraskla ti žilka, že nedokážeš ani vztekle až deteriorovaně prskat na první pokus? reagovat zde
      Web: http://www.youtube.com/watch?v=CqgZnvfJ9Jg
      • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (03.09.2013 21:19:43, l.cm) Boze brouku pokracuj, hrozne me ty tve ***osti vzrusuji. Asi jako vsechny tady kolem ;0) zkus vymyslet neco co me fakt rozcili, zatim se tim vsichni v praci i doma jen bavi ;0) prober se, neni mi nact jako tobe. V praci ridim vetsi machry nez si ty ;0) reagovat zde
       Email: l.cmseznamcz
       • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (05.09.2013 22:34:28, Inkvizitor) A znáš Mrtvé moře? Tak to jsem zabil...
        (Když už chceš machrovat předstíráním vlastní důležitosti, zkus u toho nedělat hrubky, za které by se styděl každý druhý školák) reagovat zde
        Web: http://www.youtube.com/watch?v=CqgZnvfJ9Jg
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (28.08.2013 19:07:52, agáta) Ahojky souhlasím s tím že Všfs je lehká škola. Mají nás rádi tak nám nedávají zbytečně těžké testy ale to od nich taky očekáváme vždyt si za studium platíme tak je jasný že chcem lepší přístup než socky na veřejných školách ty at si těžké testy vyžerou dosita. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (31.08.2013 16:01:58, l.cm) Souhlasím. to, že někdo vystuduje VŠE aspol. ještě není zárukou, že v reálném životě obstojí. I na naší škole je drtivá většina předmětů v pohodě (např. bankovnictví s krajíčkem), ale mikrem (zejména ti co mají smůlu na krčála) a makrem neprojde většina lidí. Čím je lepší veřejná škola typu ESF, když zkoušky z mikra a makra probíhají formou testu a,b,c,d. Nějaké biflování pak je zárukou toho, že ze mě bude kvalitnější pracovní síla? reagovat zde
   Email: l.cmseznamcz
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (31.08.2013 17:13:30, Veronika) Ahoj holky, mě ted asi vyhoděj z VŠE, už nemám skoro žádný kredity, bude to tam od září asi už můj poslední semestr :/ tak se tak poohlížím, co bych kdyžtak měla dělat.
    l.cm: u nás teda mikro a makro formou abcd není, většinou jsou to příklady a esejovité otázky, které mají prověřit hlubší znalost problému, takže jestli máte na ESF MU takovýhle primitivní testování, tak to se teda dost divím...
    Mně teda dělá problém mnohem víc předmětů, zase jsem nedala (už potřetí) statistiku, kde se v teorii odečítaj body za nesprávné odpovědi, dostala jsem vražednou variantu:(, z teorie měla nula bodů a s příklady nehla, takovej hnusnej mix, že jsem se tam skoro rozbrečela...a to mě ještě čeká finanční účetnictví, to je taky peklo, jeden velkej hnusnej příklad, kterej máš zaúčtovat, do toho otázky z teori a taky se ti odečítaj body za nesprávný odovědi!
    Nevím, jak moc dobrá je ESF MU, ale VŠE je mnohem lepší než nějaká ***á soukromka, o tom nemá smysl vůbec diskutovat, ale když mě z ní vyrazej, tak na tu školu "pro ***ce" budu muset asi taky ://...
    Myslíš, že Všfs je dobrá, lepší třeba než VŠO nebo MUP?
    Já nevím, když se podívám, kdo všechno tam dostane titul, tak se mi mezi takovou divnou "IQ tykve" sortu moc nechce, trochu se mi z nich zvedá kufr, jak tam vše ochcávaj, jak vše dostanou zadarmo...:( reagovat zde
    • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (31.08.2013 19:33:32, l.cm) je to formou výběru z více možností, ale celý test jsou v drtivé většině jen příklady. jede se podle variana, jestli to znáš, pěknej humus. nebaví se mě předhánět, čí škola je lepší / horší. Když tě z veřejné vyrazej, je otázka, jestli to nezkusit ještě jednou znovu nebo se přihlásit na jinou veřejnou. nemusíš hned jít na soukr. když z toho nemáš dobrý pocit. reagovat zde
     Email: l.cmseznamcz
     • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (31.08.2013 21:00:03, Veronika) Mě to taky nebaví... předhánět se, čí škola je lepší/horší. Ale objektivně vzato, nejlepší je stejně VŠE. MU neznám, asi to teda v té ekonomii nebude takovej skvost. Jen jsem si říkala, že když je to MU, tak i ta ekonomická fakulta by měla bejt asi logicky vzato na solidní úrovni.
      Tak humus, jestli tě to nebaví, tak jsi měla jít studovat třeba něco jiného. Variana znám, a nejen jej.
      Mě jde jen o to, že některé kurzy jsou opravdu dost těžké, nenadávám na tu školu jako na celek, chápu, že každej ten titul dostat prostě nemůže. Každej na to jednoduše nemá, a když na to nemá, tak odpadne nebo ukončí..., je to určitá výzva a člověk si pak má zase na druhou stranu čeho vážit.
      Jen já si to posrala, protože jsem podcenila prvák a za podmíru získaných kreditů mi strhli dalších deset z rezervních 36, takže je to už opravdu dost bledé.
      Tak teprve zběžně koukám, jaké jsou další možnosti. S15
      Já vím, no. Ještě uvidím, jestli bych zkusila veřejnou znovu, nebo soukromou.
      Co jsem tak zatím vysondovala, tak soukromé školy jsou u nás prej jen učnáky, nevím, jestli bych se chtěla chlubit takovým titulem.
      Ještě uvidím. Já chápu, když už je někdo starej a ***ej, jak se tak říká, že mu to moc nepálí a jde si koupit titul, ale když já ještě nemám žádnej dobrej flek, žádnou dobrou praxi atd., tak si říkám, jestli ta škola prostě není stěžejní.
      Na každý škole je něco, na čem se vyhazuje. A zase, přijímačky a těžší studium= určitá hrdost..., žádné přijímačky a lehké studium= pocity zakoupeného titulu.
      Nehledě na to, jak ty školy vnímá společnost.

      reagovat zde
      • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (01.09.2013 01:02:45, Elvis) Pokud ještě máš nějakou šanci VŠE udělat, tak zamakej a můžeš to zvládnout. Pokud to nedáš, ale přesto máš pocit, že jsi to skoro dala, že jsi to třeba trochu podcenila, že to nebylo nic nezvladatelný atd., tak zkus jinou trochu lehčí, ale stále slušnou veřejnou vysokou školu (např. ČZU PEF, MU ESF aj.).
       Btw: Jít z VŠE na soukromou by byla ***ost, to je jako jít z gymplu na účňák (moje rada: jdi na slušnou obchodní akademii). reagovat zde
       • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (01.09.2013 21:52:35, Veronika) Dobře, díky za radu a podporu! ;) reagovat zde
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (01.09.2013 22:48:35, Inkvizitor) Evidentně máš problém pracovat s pravděpodobností. On je rozdíl nikoliv nepatrný hrát ruskou ruletu s téměř prázdným bubínkem a s téměř plným bubínkem. Normální člověk by - pokud by už musel volit - volil první možnost. Ty se snažíš tvrdit, že jde o víceméně ekvivalentní situace. Sice nejsem moc starý, ale stále ještě pamatuji doby, kdy byla mentální retardace důvodem k nepřijetí na střední školu. reagovat zde
    Web: http://www.youtube.com/watch?v=CqgZnvfJ9Jg
    • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (03.09.2013 21:22:58, l.cm) A tebe stve ze te na tu stredni nevzali vid? :D hele klidne se tady muzem dal urazet ale je to pod mou uroven. Vetsiho sebestredneho blazna jsem fakt jeste nepotkala. Musis byt asi hodne osklivej kdyz kolem sebe tak kopes. reagovat zde
     Email: l.cmseznamcz
     • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (04.10.2014 15:30:40, Petrs) A ty seš zase jeden z těch kvalitních výplodů našeho soukromého vysokého školství, že? Co takhle překousnout fakt, že naše soukromé VŠ stojí za prd. reagovat zde
    • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (10.12.2013 16:38:26, frame) S Váma je ale sranda. Velice mě překvapuje to, že když někdo vytvoří téma diskuze a chce se dozvědět nějaké informace, tak dostane akorát smršť nadávek a urážek. Udivuje mě, že tohle ještě nezakázali:). Nejsem si jistá, jestli to není účel takových diskusí, ale mám zato, že nikdo nechce číst odpovědi na svůj příspěvek typu ,,jsi b*á/ý, t*á/y atd. Zvlášť od takových splašků jako vševěd, všudybyl INKVIZITOR.S06 reagovat zde
     • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (10.12.2013 21:47:54, Romana) No s Váma je taky docela sranda. Podívejte se na název tématu, nikdo tu nežádá o pomoc, nýbrž jen kriticky hodnotí. Mě udivuje zas to, že někdo nepoužívá mozek, taky mě udivuje to, že má někdo pořád zapotřebí lhát, vymýšlet si nesmysly a neví, kde je jeho místo. reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (10.12.2013 21:50:33, Romana) Inkvizitor tu je proto, aby lidi (kteří nemaj moc přehled o školství) nešlápli zbytečně do hovna. Na to se tu totiž vyskytuje až příliš mnoho ulhaných zakomplexovanců a lidí z PR škol, aby tu nebyla potřeba věcná oponentura. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (11.12.2013 14:48:04, Inkvizitor) Tak já se nesnažím být věcný, to je u téhle sorty celkem zbytečná snaha. Jen se bavím tím, jak se smaží ve vlastní šťávě a snaží se vylhat z maléru často neskutečně dětinským způsobem. :D reagovat zde
   Web: http://www.youtube.com/watch?v=CqgZnvfJ9Jg
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (22.06.2014 12:07:51, jedině všfs) Tebe asi nenapadlo, že když někde lidé studují a baví je to, tak tu školu můžou doporučit i dál. Omezenost Invizitora je nezměrná. Jeho třeskutá inteligence a věčné pohrdání všemi co se netlačí na veřejné univerzity je až patologická.

   reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (22.06.2014 13:08:17, ...) Romano, jednoznačně nesouhlasím. Inkvizitor píše hanlivé recenze na většinu škol v těchto diskusích. Jeho příspěvky SE SKUTEČNĚ NEDAJÍ BRÁT VÁŽNĚ.

   Tato diskuse má referovat ZÁJEMCŮM O STUDIU NA VŠFS. Rozhodně nemá sloužit k urážkám lidí co soukromou univerzitu studovat CHTĚJÍ.

   I když... Možná že se nedivím. Uchazečů je obecně hodně málo, stěžuje si na to kdejaká veřejná univerzita i hromada středních škol. Není čemu se divit, že PR pracovníci veřejných škol ve snaze zachytit každou duši kvůli dotacím od státu kopou kolem sebe a hlavně do soukromého vzdělávání.

   Dále tu postrádám diskusi o tom, jak je na VŠE, ČVUT...je patrná všude přítomná BUZERACE A OPOVRŽENÍ STUDENTY.


   reagovat zde
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (05.10.2014 20:31:16, Lucinka) Nj, PR VŠFS...aneb výplody jako buzerace na veřejných a další nepravdivé nesmysly - asi VŠFS hodně teče do bot, co? Je to bída, studentů čím dál mín, musíme vypouštět ještě větší ***ůstky, chápu...
    Dobré kritické zhodnocení bylo před několika měsíci na stránkách VŠFS, psali tam lidé, co si naivně mysleli, že jim titul z tohodle učnáku k něčemu bude - dva inženýři z VŠFS dělaj v mekáči - obracej burgry, dva jsou na podpoře a jeden kupuje oblečení z Číny a u nás ho prodává - skutečně jim ta škola hodně dala, ted můžou aplikovat, co se na dálkovém studiu naučili (teda v případě VŠFS spíš nenaučili). reagovat zde
    • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (07.11.2014 13:34:10, Martin) Největší burg jsi tady ty! Ty máňo. reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (14.11.2014 13:09:45, Adela) Ahoj všichni.
  Předesílám, že každý je strůjcem svého osudu, chcete-li se učit, pak se učíte a školu vnímáte jako motivátor a podporu při studiu - je jen na Vás co se naučíte :-).
  Nicméně, VŠFS jsem studovala dvakrát, kombinované - obor Řízení podniku a podnikové finance. Školné bylo v obou dvou případech stejně vysoké, úroveň jiná.
  Poprvé v AR 2006/2007 a podruhé v AR 2010/2014. První studium bylo podstatně náročnější, přednášeli lidé z VŠE, zadarmo skutečně nic nedali a při výkladu matematiky jste se ocitli v sérii filmů o básnících (přednášel doc. Burýšek). Předmětů bylo v semestru zhruba jednou tolik oproti pozdějšímu studiu, přesto měl student pocit, že studuje skutečně kvalitní výšku a peněz nelitoval ani náhodou (individuální názor .-). V druhém pokusu o studium byly předměty sloučeny do sebe, počet odučených hodin menší - příklad Finanční analýza podniku - jedna dvouhodinovka za semestr, nebo hodiny práva, které byly sloučeny do sebe - dříve jednotlivé obory samostatně - rovněž tak zkoušky (obchodní, soukromé, atd..). Kvalita na úkor kvantity = kredity za matematiku v AR 2006/2007 = celoroční zkouška 6 kreditů a v AR 2010/2011 = 2 zkoušky za rok, tedy 12 kreditů (pokud neuděláte první Mat1, nejdete k druhé Mat2, ale platíte obě dvě :-)) A pokud neuděláte nebo z nějakého důvodu k ní nepůjdete první Mat1 platíte po celou dobu, kdy postupujete do vyšších ročníku pěkně kredity za Mat1, Mat2 až do třetího ročníku, včetně, kdy platíte ještě za FIM, protože k té rovněž nepůjdete pokud nemáte splněnou Mat1, Mat2. Budou Vám říkat, že bez splnění Mat1 to nejde, ale statistiku bez těchto zkoušek můžete plnit a splnit .-), což je úsměvné zvláště pokud jí dostanete za A :-), protože potom je to o tom, že matematiku nemáte žádnou, ale myšlení pro statistiku máte výborné :-).
  Dalo by se napsat mnohem více, jako například zkouška z Mikra v AR 2010/2011, kdy pro připuštění ke zkoušce bylo nutné doma splnit el. testy, které byly zaměřeny spíše na praxi než na standardní odpovědi ANO/NE, po jejich splnění jste se mohl přihlásit ke zkoušce a před ústní jste byl povinen znovu ve třídě napsat test, když jste ho neudělal, nebyl jste připuštěn k ústní zkoušce. Že to nebylo ideální pro školu ani pro studenty potvrdil fakt, že v dalším AR bylo upuštěno od písemného testu ve třídě, protože mnoho lidí písemné testy ve třídě neudělalo, zkoušku odkládalo, atd. A tak tedy potom bylo zajímavé si přečíst vyjádření pana Valenčíka ke StZZ z Mikra AR 2012/2013, kde student nedokázal nakreslit a vysvětlit indiferenční křivku, ale musel mít zkoušku z Mikra, Makra a Vývoje ek. teorií, aby se ke státnicím vůbec dostal (zda si domácí test dělal sám či nikoliv asi nebylo rozhodující :-)). Rovněž tak bylo zábavné sledovat rozdělení skupin, kdy první polovina třídy má předmět za písemnou a ústní zkoušku a druhá polovina třídy s jiným vyučujícím má pouze el. test z domova na tři pokusy = co myslíte, co lidem vyhovuje více? :-) A co vymyslí student - napíše si raději el. test - pravidla školy mu to dovolují a je to větší jistota, že to dá :-). Rovněž tak lze srovnat testy z práva, kde se setkáte s různými přístupy - 10minutový test se zakřížkovanými odpověďmi nebo test s prostorem pro volnou odpověď a nebo třetí varianta - nechte se vyzkoušet ústně. Každý kantor si to může určit sám. Klíčem je si zjistit, jak zkouší který vyučující a přihlásit se na jeho zkoušku, je-li nejhůř a je podmínka první pokus u předepsaného vyučujícího, který vám nevyhovuje, musíte se zařídit operativně dle vlastního uvážení S06.
  Většinou se všude rozebírá pouze výuka, ale já zmíním i zákaznickou péči, kterou jako platící student očekávám zvláště, když po ukončení studia je zaplacená částka minimálně cca 250 000 Kč. Při druhém pokusu o studium jsem řešila mobing v zaměstnání, který se projevil poté, kdy jsem ohlásila, že jsem se přihlásila na školu (návštěvy školy v době dovolené). Fakt, že ročně zaplatím takovou sumu byl neustálou témou hovoru velké části mých kolegů, zvláště pokud je přiživoval i můj nadřízený. Při nástupu do školy jsem ještě v prosinci měla přes 10 dnů dovolené, přesto byl velký problém vzít si volno :-) (nepracuji přímo s klienty). Výsledkem tohoto pracovního zázemí nebyly žádné závratné výsledky ve škole, ale zvládla jsem se probojovat do třetího ročníku. Zdraví si nakonec vzalo svou daň, a po zrušení mé pozice a odchodu z bývalé prácejsem se postupně dávala dohromady. Požádala jsem o opakování třetího ročníku Matematika, Mikro a BP2, požádala o indiv. studijní plán (ISP), zdůvodnila jej zdravotními problémy a pracovním pobytem v zahraničí. Studijní ref. paní Báčová mi potvrdila mou žádost, koncem listopadu jsem podepsala smlouvu a sdělili mi, pokud nepůjdu ke StZZ z Ekonomie v lednu, mám propadlý termín - odvolání proti tomuto postupu není žádné a dále, přihlášky ke StZZ jsou do 5.1. (víkend), oficiální zkouškové z mikra od 6.1. pozdějším žádostem nebude věnován zřetel. Ke StZZ se nesmíte přihlásit bez splněné zkoušky z ekonom. bloku bez ohledu na fakt, že k ní půjdete třeba až v půlce února (sami si volíte termín). Na studenty s ISP se vypsaný termín pro zkoušku nevztahuje, což znamená, že zaplacení opakovaného předmětu (opakovaně od prvního ročníku cca 5000 Kč) můžete skládat v průběhu celého roku dle dohody s katedrou - po této informaci proběhla v prosinci celá plejáda mailů mezi mnou a paní Báčovou (zdůvodnila, že má mnoho studentů a tak se nemůže věnovat všem nebo, že času už bylo dost = :-) zaplatila jsem 20 tisíc, čekám že invektivy v tom zahrnuty nebyly) každopádně jsem neměla právo se k lednovým zkouškám přihlásit, protože jsem nesplnila účast na zkoušce do 5.1. včetně. Na mé ISP mi její nadřízená paní Lamačová lednu sdělila, že "děkuje, že jsem je informovala, že nebudu v Čechách, atd...a ať si tedy podám novou žádost o odložení StZZ :-) A v tomto duchu probíhala i další část semestru - informace, kdy něco nejde - je to definitivní, aby se po opakovaných dotazech ukázalo, že to jde. Finálem byly urgence k připuštění ke zkoušce z matematiky a ve finále zaslání doporučeného dopisu rektorce školy, paní Šenkýřové, pod zn. RR054118802CZ dne 30.9.2014, který byl školou převzat 1.10.2014 (SMS z pošty), který zůstal zcela bez reakce dodnes, tj. 14. 11. 2014.
  Závěrem zopakuji úvod, je pouze na vás, co od školy i od sebe očekáváte. Nečekejte, že vám dá někdo něco zadarmo - většinou to nemá žádnou hodnotu a časem vás to dohoní, ale určitě žádejte dobrý zákaznický servis, protože bez něj nemá žádná škola hodnotu. Pět let studia je dlouhá doba, a nikdy nevíte, co se vám v průběhu těch let přihodí!!
  Má babička říkala, že to jediné, co vám skutečně nikdo z lidí nevezme jsou vědomosti. Můžete mít titulů kolik budete chtít, ale pokud nic neumíte, potom jsou vám v podstatě k ničemu.
  Hodně zdaru při studiu:-) reagovat zde
  Email: adela.bardejovseznamcz
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (22.04.2015 12:48:03, Tomáš) Hanko, tuto Vaší pohádku snad ani nebudu číst.
  Vystřízlivěte a potom pište své názory.
  Žijete plna ideálů a nesmyslů, které jste pravděpodobně získala přílišným sledováním seriálů. reagovat zde
  Email: motkonseznamcz
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (30.05.2015 11:10:25, lin) Tak si to tu pěkně čtu a docela mě udivují vaše názory, ale každý názor má svojí hodnotu, budiž. Studuji na VŠFS, za měsíc končím navazující studium. Jestli je to škola pro b**ce, tak musím říct, že pak chci vidět ty inteligenty :). Věřím, že s takovým "Matfyzem" se studenti samozřejmě srovnávat nemohou, ale s jakýmkoliv jiným studentem zaměřeným na stejný či podobný obor - ano. Škola mi lehká nepřijde, makro i mikro jsem dala sice na první pokus, ale těch hodin učení, co tomu předcházely bych měla zmínit a upozornit na to, že to nebyla sranda. Celkově musím říct, že tak 85 % spolužáků/kolegů se (dle mého vnímání) řadí do chytrých, pracovitých a cílevědomých lidí. Tituly škola uděluje adekvátně. Mohu nabídnout srovnání této školy s vysokou školou Podnikatelskou (Ostrava). Pokud u státnic nenarazíte na hodně titulovanou paní Nešporkovou (z které mám husinu ještě dnes), musím říct, že studium na této škole je paráda, žádné stresy, pokud člověk dělá to, co se po něm chce, tak nemá výraznější problémy s absolvováním na této škole. Asi největší úmrtnost studentů je hned v prvním semestru, jelikož studenty vyděsí matematika (tento modul je pod jiným názvem). Ale snad né proto, že by je škola pro nesplnění vyloučila, ale proto, že studenti raději odejdou sami, jsou přesvědčeni, že tímto modulem neprojdou. Pokud vydří - projdou :).
  Každá škola má své pro a proti a že tu studují cizinci? No a? :D Sama jsem se tu dočetla, jak tu někdo doporučuje zahraniční vysokou školu - tam jsme zase cizinci mi (předpokládám, že to vám nevadí). Neřešte lidi, co se snaží svůj život správně nastartovat. A pokud opravdu někoho řešit chcete, tak ty co nemakaj, dělají bo*del, ubližují jiným a třeba by při té příležitosti mohl někdo vymyslet, co udělat s radikálními Islámisty - ty řeště, těch se bojte! reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (30.05.2015 12:10:59, jola) Tam jsme zase studenti mi? Už chápu, proč studujete takovéto školy. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (30.05.2015 14:48:18, Ríša) Nemáš srovnání s kvalitní ekonomickou školou, takže tvůj pohled není směrodatný. Já ano, proto si můžu dovolit říci, že VŠFS je fraška. reagovat zde
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (30.05.2015 15:19:27, lin) ... copak Ríšo? VŠFS na tebe byla moc lehká a proto jsi jí nedodělal? Tuto větu jsem zaslechla již několikrát. :D reagovat zde
    • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (30.05.2015 20:13:20, Ríša) Ne, po bakaláři jsem odešel na kvalitní veřejku a dodnes nelituji. reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (30.05.2015 15:16:53, lin) JOLA: .. byl to samozřejmě hloupý překlep, spíše bych čekala vyjádření k obsahu. reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (04.06.2018 17:18:22, Lenka) Nu, je to tu legrační, tak zkusím i já svůj dotaz... Mám opačný problém. Jsem člověk z praxe, umím toho dost, dělám finanční manažerku, mám zkoušky daňového poradce. Problém je, že pokud chci nastoupit do nové práce na pozici finanční manažer apod., tak nikdo nehledí na délku praxe a všichni řeší, že nemám formální vzdělání (vysoká škola ekonomického směru) Mám OA. Pracuji pět dní v týdnu a vychovávám dvě děti. Na sezení na VŠE fakt nemám prostor. Nehledě na to, že mám dost dobré ponětí o znalostech absolventů fakulty financí a účetnictví a skutečně toho není mnoho, co si do praxe přinášejí. Naučí se velké množství nepotřebného balastu, to potřebné se učí až v praxi. Zajímá mě, jakou mají absolventi VŠFS odezvu při pracovních pohovorech, že mají titul ze soukromé vysoké. O úroveň znalostí mi fakt nejde. Studuji si novinky v oboru posledních dvacet let, žádnou školu už nepotřebuji. Bohužel HR oddělení každé velké firmy na to hraje a ono pokud se k chybějícímu titulu přidá věk, nastává problém, který si člověk dřív neuvědomil. Prostě praxe nestačí ... reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (04.06.2018 23:58:28, x) Ty "balastní znalosti" jsou to, co odlišuje fachidi.ota, od někoho, kdo ví, proč a jak věci fungují. Akademický titul z kvalitní školy dokladuje mimo jiné právě širší rozhled a znalost principů, "balast". Pro každého soudného HR má zakoupený titul zhruba stejnou váhu jako žádný titul. Ale třeba narazíš na HR nainstalovaného z protekce, takže tě ocení. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (09.10.2018 05:09:06, Tilspghut) Ahoj, byl docela pain se někam se soukromou dostat, v hodně firmách jsem ani nedostal příležitost jít k pohovoru a byl jsem vyřazen už při selekci CVček (nejspíš taktika udělat dvě hromádky a trashnout lidi se soukromý VŠ). Nicméně nakonec jsem dostal příležitost v poradenské společnosti (nejspíš snížili nároky na nábor zaměstnanců) a necítím se nějaký méněcenný, kolegové z veřejných škol na tom nejsou líp ani hůř. reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (15.06.2018 09:22:18, Lukas) Reaguji na roky stare prispevky. A stydim se, ze se najde tolik ***u a pokrytcu z vysokych skol, kteri maji zapotrebi jine lidi urazet a kritizovat? Proc?? K cemu vam to je? Vs by mela vychovavat pouzitelne lidi pro praxy a ne ***y, kteri se zivi urazenim druhych na bezvyznamnych diskuzich? Ano ja sam tu ztracim cas, ale proto, ze uz jsem to nemohl vydrzet a nechat bejt. Clovek, ktery vystudoval VS bez ohledu na tom, jestli soukromou ci verejnou a je stastny a uspesny nema zapotrebi diskreditovat ostatni lidi. Tenhle pristup vypada na to, ze pulka z vas to bud nedostudovala nebo ano a jsou v Tescu, ale to je pak vas problem vazeni. Kamen urazu je, ze vsichni prahnete po VS vzdelani a pak nalezete na obory, ktere nemaji uplatneni nebo jste celkove nepouzitelni a kdybyste zustali na ucnacich tak se mate lepe. Ja sam mam tituly 2 jeden z verejne a druhy ze soukrome a pristup ke studentum na soukromych je mnohem mnohem humanejsi oproti verejnym. Ale zase narocnost studia na soukromkach vsfs je tak o 40% nizsi nez jinde. reagovat zde
  Email: troomemailcz
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (10.11.2018 17:47:45, Tomáš) VŠFS v magisterském oboru jsem úspěšně absolvoval během minulého roku. Já si práci mohl vždycky vybírat a rozhodně se nemám špatně. Mám okolo 40 tis. Kč čistého. Kdo tu chce říkat, že lidé z všfs jsou nepoužitelní, ať si trhne :D. Dnes je základem to, co má člověk v hlavě a co umí, nikoliv to co trapně vyčetl v knížkách. Kdybych s chtěl pouštět do úvah, proč a zda volit veřejné vs. soukromé vysoké školy, hledal bych odpověď spíše v sociologických souvislostech než v porovnávání těžké vs. lehké studium. Každý je při výběru motivovaný něčím jiným. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (11.11.2018 10:37:00, šamot) A teď bych prosil tu o pejskovi a kočičce :D reagovat zde

Podobné příspěvky:
 1. VŠFS vs VŠEM - Ostatní
 2. VŠFS - Marketingová komunikace - Vysoká škola finanční a správní, a.s.
 3. VŠFS - Vysoká škola finanční a správní - Právo v podnikání - Vysoká škola finanční a správní, a.s.
 4. Magisterské studium - VŠFS nebo UJAK? Obor marketingová komunikace/mediální komunikace - Výběr vysoké školy
 5. VSFS X ZCU - Výběr vysoké školy
 6. vsfs - marketingová komunikace - Vysoká škola finanční a správní, a.s.
 7. Volba mezi VŠO, VŠFS, CEVRO - Výběr vysoké školy
 8. ČZU x MUP x VSFS - Výběr vysoké školy
 9. VŠFS ma hloupe vedeni - Výběr vysoké školy
 10. VSFS - zkusenosti... hruza - Informace o studiu

Reakce na příspěvek

Tvé jméno:
Heslo:  pro možnost budoucí úpravy, obnovy nebo odstranění
Potvrzení hesla:
Tvůj email:   chci být emailem informován o reakcích na tento můj příspěvek

:) :D :( S04 S05 S06 ;) S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15
Tučnékurzívapodtržené  klikni a následně nahraď výraz TEXT. Např. [tucne] Toto bude tučným písmem [/tucne]

Telefon: Web: ICQ: Skype:

  Souhlasím s pravidly uvedenými níže.


Administrace příspěvku

Heslo:  pokud chceš administrovat reakci klikni u ní nejprve na "reagovat zde"

  

Obnovením se příspěvek posune na první pozici v seznamu příspěvků. Platnost zobrazení se nastaví od nového data obnovení.
Odstraněním dojde k nevratnému vymazání příspěvku včetně všech jeho reakcí z naší databáze.

Pravidla vložení

 1. Vložením příspěvku souhlasíš s jeho zveřejněním na webu vejska.cz.
 2. Pokud není zadáno heslo nebude v budoucnu možné příspěvek upravit, obnovit nebo odstranit.
 3. Při zapomenutí hesla správce doručí žadateli heslo nové pokud žádost byla zaslána z emailu uvedeného u daného příspěvku.
 4. Je na vkladateli, aby si před vložením zkontroloval správnost uvedených údajů (přes Zobrazit náhled).
 5. Obsah příspěvku nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi.
 6. Je zakázáno vkládat jakýkoli nezákonný obsah (vypracování bak., dipl. prací apod.) nebo obsah, který k nezákonnosti navádí.
 7. Je zakázáno vkládat duplicitní příspěvky (chceš-li příspěvěk posunout do horních pozic využij možnost Obnovit).
 8. Je zakázáno používat vulgární slova.
 9. Je zakázáno vkládat komerční sdělení.
 10. Je zakázáno vkládat odkazy, které vkladateli nebo spřízněné osobě přinášejí provizi.
 11. Je zakázáno vkládat nabídky půjček a úvěrů.

Pravidla zobrazení

 1. Příspěvek bude zveřejněn ihned po jeho vložení.
 2. Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvek nebo jeho část vymazat.
Poslední aktualizace údajů na stránce: 16.07.2024 23:04:43.