Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Přidej se k nám.
Anketa.
Dle čeho volíš mezi veřejnou nebo soukromou?

Veř. je kvalitnější (25%)
 
Souk. je lehčí (10%)
 
Souk. je kvalitnější (15%)
 
Veř. je zdarma (36%)
 
Na souk. mě vezmou (12%)
 

Celkový počet odpovědí: 3215.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.

Vysokoškolské tituly používané v českém vysokém školství. Přehled všech používaných i již neudělovaných akademických titulů.

Sponzorované odkazy

Zde může být Váš odkaz - více reklama zde.

Bc. bakalář (titul před jménem, udílený ve tří- až čtyřletém studiu VŠ).
BcA. bakalář umění (titul před jménem, udílený ve tří- až čtyřletém studiu VŠ uměleckého směru (např. výtvarné, hudební, divadelní apod)).
Ing. inženýr (titul před jménem, udílený ve čtyř- až šestiletém (magisterském či bakal. s následným navaz. mag. studiem) VŠ především ekonomického, technického, zemědělského, lesnického či vojenského zaměření).
MUDr. doktor medicíny (titul před jménem, udílený v šestiletém studiu VŠ lékařského směru).
MVDr. doktor veterinární medicíny (titul před jménem, udílený v šestiletém studiu VŠ veterinárního zaměření).
MDDr. doktor zubní medicíny (titul před jménem, udílený v pětiletém studiu VŠ se zaměřením na zubní lékařství).
Mgr. magistr (titul před jménem, udílený v čtyř- až šestiletém studiu VŠ).
MgA. magistr umění (titul před jménem, udílený ve čtyř- až šestiletém studiu VŠ uměleckého směru).
JUDr. doktor práv (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ právnického směru, pokud vykonají státní rigorózní zkoušku).
PhDr. doktor filozofie (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ humanitního, pedagogického a společenskovědního směru (např. filozofie), pokud vykonají státní rigorózní zkoušku).
PhMr. magistr farmacie (titul před jménem, udílený dříve v oboru farmacie).
RNDr. doktor přírodních věd (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ přírodovědného (matematic., fyzik., chemic., přírod.) směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku).
PharmDr. doktor farmacie (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ farmaceutického směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku).
ThLic. licenciát teologie (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ teologického (náboženského) směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku).
ThDr. doktor teologie (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ teologického směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku).
Ph.D. doktor (titul za jménem, udílený absolventům doktorského studia na VŠ (až po magisterském).
Th.D. doktor teologie (titul za jménem, udílený absolventům doktorského studia na VŠ teologického směru (až po magisterském)).
CSc. kandidát věd (titul za jménem, udílený dříve).
DrSc. doktor věd (titul za jménem, udílený dříve).
DSc. doktor věd (titul za jménem, udílený nyní Akademií věd ČR významným vědcům).
PaedDr. doktor pedagogiky (titul před jménem, udílený dříve absolventům pedagogických VŠ po složení příslušné zkoušky).
DiS. diplomovaný specialista (titul za jménem, udílený po vystudování určitého oboru na vyšší odborné škole a obhájení diplomové práce).
Dr.h.c. čestný doktor (titul za jménem, udílený za zásluhy o stát, vědu apod. většinou známým osobnostem v oboru).
akad. mal. akademický malíř (titul před jménem, v oboru malířství).
akad. soch. akademický sochař (titul před jménem, v oboru sochařství).
akad. arch. akademický architekt (titul před jménem, v oboru architektury).
emer. prof. emeritní profesor (čestný titul před jménem, udílený rektorem VŠ některým profesorům, kteří odešli do důchodu (již neučí) ale stále se chtějí podílet na vědecké práci fakulty).

Písmena ve zkratkách jsou počáteční písmena latinských názvů. Pro vysvětlení ještě některé latinské názvy, od kterých jsou zkratky odvozeny:
MUDr. = medicinae universae doctor, RNDr. = rerum naturalium doctor, PhDr. = philosophiae doctor, PaedDr. = paedagogiae doctor, JUDr. = juris utriusque doctor, MBA = Master of business administration (z angl.).

Tituly doc., prof. viz. slovník pojmů - tyto pedagogicko-vědecké hodnosti jsou udíleny pedagogům na VŠ po splnění určitých podmínek.

Tituly v současné době již neudílené

Existují i některé další tituly, které však již nejsou v současné době v ČR udíleny a jejich výskyt a používání jsou poměrně řídké.

Například:
RSDr. = doktor sociálně politických věd (rerum socialium doctor) udílený absolventům Vysoké školy politické za minulého režimu.
MSDr. = doktor stomatologie, udílený krátce počátkem 50. let na LF UK.
dipl. Ing. = diplomovaný inženýr, v některých technických či stavebnických oborech - dříve VUT.
dipl. ekonom, dipl. technik apod. = jsou nahrazeny titulem DiS.

Byli jsme upozorněni na specifický titul udílený na bratislavské VŠMU - ArtD. - za jménem, po doktorském studiu (doktor umění) - analogie např. Ph.D., titul Mgr.art. (před jménem) odpovídá zřejmě českému MgA. - magistr umění.

Anglosaský svět

V anglosaském světě se mnohdy setkáme s úplně jinými označeními vysokoškolsky vzdělaných lidí - ta jsou založena především na používání písmen "M" a "A" - MA, MBA (navazující magisterské programy - píše se za jménem velkými písmeny bez teček) či "B" - BA, BBA (bakalářské programy).

Např.: BA = Bachelor of Arts, BA (HONS) = Bachelor of Arts with honours - udílejí uznávané univerzity ve Velké Británii, které mají oprávnění udílet v daném oboru vlastní titul, BBA = Bachelor of Business Administration (bakalářský titul v obchodních, manažerských a ekon. oborech), MBA = Master of Business Administration (navaz. mgr titul), DBA = Doctor of Business Administration (doktorský titul - pedagogové a vědci na VŠ, jde o další studium po MBA), MSc = Master of Science.

Další certifikáty: CertHE = Certificate in Higher Education, DipHE = Diploma in Higher Education, BSc = Bachelor of Science (bakalář věd, alternativa k tradičnímu titulu BA na některých školách), BSBA = Bachelor of Science in Business Administration, BTh = Bachelor of Theology (bakalář teologie - tj. nauky o náboženství), MIM = Master of Information Management (magisterský titul na některých školách v USA), BBS = Bachelor of Business Studies (Honours) - bakalářský titul v oblasti obchodu.

Dále se ještě udílí v anglosaském světě některé další tituly po absolvování různých kvalifikačních kurzů a nástaveb k běžnému VŠ studiu - např. LLM = Master of Laws, které je zaměřeno na vybranou oblast práva, DiM = Diploma in Management.

Poslední aktualizace údajů na stránce: 27.05.2023 19:22:24.