Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Přidej se k nám.
Anketa.
Dle čeho volíš mezi veřejnou nebo soukromou?

Veř. je kvalitnější (25%)
 
Souk. je lehčí (10%)
 
Souk. je kvalitnější (15%)
 
Veř. je zdarma (37%)
 
Na souk. mě vezmou (11%)
 

Celkový počet odpovědí: 3138.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.

Práva a povinnosti uživatelů webu. Je potřeba dodržovat pravidla webu a u stažených materiálů dodržovat uvést je jako zdroj.

Obecná ustanovení

Tyto podmínky se vztahují k použití webu na adrese vejska.cz a jeho přidružených domén (dále jen stránky). Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé). Provozovatelem webu je Ing. Tomáš Holý.

Používání stránek

Přístup a používání stránek je bezplatné. Užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

Je výslovně zakázáno přepisovat, kopírovat či jiným způsobem získávat data ze stránek a umísťovat je do jiných databází, adresářů či přehledů (elektronických, psaných či tištěných) bez svolení provozovatele. Stejně tak je zakázáno kopírovat a používat jakoukoli grafiku stránek včetně používaných obrázků, ikonek apod. bez svolení provozovatele.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím těchto stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoli třetím subjektem prostřednictvím stránek.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky a právní omezení používání těchto stránek jsou platné a účinné dnem 1.1.2010. Podmínky mohou být průběžně aktualizovány.

Poslední aktualizace údajů na stránce: 27.05.2023 19:22:24.