Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Navigace.
Přidej se k nám.
Anketa.
Dle čeho volíš mezi veřejnou nebo soukromou?

Veř. je kvalitnější (25%)
 
Souk. je lehčí (10%)
 
Souk. je kvalitnější (15%)
 
Veř. je zdarma (36%)
 
Na souk. mě vezmou (12%)
 

Celkový počet odpovědí: 3180.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.

Kam jít, co dělat, když se nedostaneš na vysokou školu. Např. vyšší odborná škola, výuka jazyků, nulté ročníky, profesní vzdělávání atd.

Sponzorované odkazy

Zde může být Váš odkaz - více reklama zde.

Úvod

Pro čerstvé maturanty existují dvě hlavní cesty - jednak po maturitě začít studovat a udržet si tak status studenta (přídavky na děti, zdravotní pojištění atd. platí stát), a jednak vrhnout se směle do pracovního procesu a školu pustit na nějakou dobu z hlavy. Ti, kteří jsou ze střední školy již déle, uvažují většinou o různých možnostech doplňkového vzdělání, kde je možné studovat při zaměstnání. Smyslem následujícího přehledu je vysvětlit podstatu jednotlivých možností a navést případné zájemce ke zdrojům bližších, podrobnějších a konkrétnějších informací.

Vyšší odborná škola

Jde o vzdělávací stupeň, který poskytuje absolventům středních škol s maturitou odborné vzdělání se značným důrazem na praktickou stránku studia. Součástí studia zpravidla bývá dlouhodobá odborná praxe (student tedy získá přehled o reálném fungování daného oboru). Je možné vybírat z mnoha oborů na cca 170 školách. Délka studia se může lišit - nejtypičtěji je 3letá, dálkové studium o rok delší. Absolventům bývá udílen titul DiS. za jménem - diplomovaný specialista. Školné se zásadně liší - pokud je škola zřizována krajem či obcí, nebo státní institucí, je školné do 4.000 Kč ročně (limit ze zákona). Pokud je škola provozována jako soukromá, horní limit není stanoven, avšak bývá přiměřené podobným možnostem výukových kurzů či VŠ - do 30.000 ročně. Posledním termínem pro podání přihlášek bývá obvykle konec srpna. Na některých školách je možné dálkové studium. Pokud člověk nastoupí hned po maturitě, zůstávají mu všechny sociální výhody studenta SŠ. Pokud student uvažuje po absolvování VOŠ nastoupit na vysokou školu, již při výběru školy se vyplatí myslet na to, zda je možné si po ní zkrátit dobu bakalářského studia. Studium VOŠ může sloužit i jako samostatná odborná kvalifikace, někdy nabízí unikátní specializace, jenž na VŠ není možné studovat, nebo se lépe hodí ke studiu při zaměstnání (často je možné studovat dálkově).

Dodatečné informace:

Pomaturitní studium jazyků

Jde o především soukromé organizace - buď jazykové školy nebo vzdělávací agentury. Stěžejní možnost je intenzivní výuka 5 dní v týdnu, 4 hod. denně. Cena se pohybuje opět v mezích 30.000 Kč (závisí i na délce a intenzívnosti daného kurzu). Školy většinou udílejí vlastní certifikát o absolvování studia, je možné studium pojmout jako přípravu na některou z mezinárodních jazykových zkoušek (certifikátů), nebo na státní zkoušku (ČR). Je možné si vybrat kurz dle své výchozí jazykové úrovně. Kurzy pořádají i státní jazykové školy, na kterých lze vykonat státnice. Na vybraných školách lze studovat se statusem studenta - tzn. udržet si sociální výhody - jejich seznam se dá najít v příloze vyhlášky MŠMT 322/2005 (nyní již tato vyhláška neplatí, seznam škol s jednodenními kurzy pro tyto účely lze nalézt na webu MŠMT (odkaz je níže) O jazykových kurzech lze také slyšet v rádiu, číst v novinách, na nástěnkách v MHD... Nepovažujeme za korektní jmenovat pouze některé, není těžké si je najít vlastními silami.

Dodatečné informace:

Příprava na přijímací zkoušky dlouhodobá, nulté ročníky

Je pořádána jednak samotnými vysokými školami (výhodou je garantovaná odborná úroveň, nevýhodou omezená kapacita a malá flexibilita k časovým možnostem studentů), jednak většími či menšími vzdělávacími agenturami. Některé agentury pořádají i kurzy pro potřeby studentů VŠ (např. matematika).

Dodatečné informace:

Profesní vzdělávání, rekvalifikační kurzy, celoživotní vzdělávání

Jde o jiné kurzy, především odborně zaměřené. Nejsou určeny pro přípravu na vysokoškolské studium, ale pro uchazeče o práci, zaměstnance, další lidi s potřebou zvýšit si kvalifikaci či kredit na trhu práce, či jen získat ceněné odborné znalosti v krátkém čase. Účastníci nemají status studenta, studium si zcela či zčásti hradí.

Dodatečné informace:

Studium v zahraničí, stáže v zahraničí

Jde o různé projekty a programy, většinou v rámci EU, zaměřené na podporu vzdělávání, spolupráce, výměnu zkušeností a studentů. Známými projekty jsou: Sokrates, Leonardo da Vinci, Erasmus a další. Nebo např. známý Work & Travel. Je možné absolvovat intenzivní jazykové kurzy v zahraničí - vzpomínám si, že to byla např. jedna z výher v soutěžích "Neváhej a toč" - možná si vzpomenete:-).

Dodatečné informace:

Práce

Tato možnost není jistě pro člověka, který chtěl ještě studovat příliš lákavá. Proč ale ne, získáte zkušenosti, praxi, peníze, kontakty, a příští rok hurá zase na přijímačky (jestli se vám bude chtít). Nemluvím teď jen o krátkodobých brigádách manuálního charakteru. Myslete na svou budoucnost a na to, co pak budete moci psát do svého životopisu. Základní možností kam se obrátit jsou úřady práce, dále agentury zprostředkovávající práci, dále přímé nabídky na internetových stránkách firem... Pracovat na menší úvazek se dá i při využití některé z předchozích možností (VOŠ, studium jazyků, dlouhodobá příprava na přijímačky, rekvalifikační kurzy, studium v zahraničí-práce v zahraničí). Nezapomeňte co doporučují čtyři z pěti pekařů - bez práce nejsou koláče!

Dodatečné informace:

  • Brigády na Vejska.cz.
  • Vyhledávače: klíčová slova "pracovní agentura", "Úřad práce", "zaměstnání", "práce", "hledáme zaměstnance", ofic. internetové stránky konkrétních firem apod.
Poslední aktualizace údajů na stránce: 27.05.2023 19:22:24.