Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Přidej se k nám.
Anketa.
Pracuješ při studiu?

Částečně (34%)
 
Na plný úvazek (35%)
 
Nepracuji (30%)
 

Celkový počet odpovědí: 3155.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.

Odborné pojmy, které se používají na vysokých školách. Postupně sbíráme návrhy na pojmy a doplňujeme do naší databáze.

Vložit nový odborný pojem

Název:
Popis:

Abecední seznam odborných pojmů

anuitaje pravidelná splátka např. úvěru. Skládá se z úmoru a úroku.
bod zvratuje objem výroby, při kterém firma dosahuje právě nulového zisku. Idea je taková, že firma musí platit určité fixní náklady (ve stabilní výši bez ohledu na objem výroby) - jedná se např. o nájemné výrobních prostor nebo strojů, a pak přímé náklady spojené s výrobou (tzv. variabilní náklady). Tržby (příjmy) firmy jsou dané TR = P . Q , kde P je prodejní cena výrobku a Q je prodané množství. Náklady = FN + AVN . Q , kde FN jsou fixní náklady, AVN jsou průměrné variabilní náklady nebo náklady na jednotku a Q je vyráběné množství. Za předpokladu že firma prodává za vyšší cenu než jsou přímé výrobní náklady (AVN), tak čím více vyrobí a prodá, tím větší část FN jí to zaplatí, až se dostane do ziskového pásma. Kde TR > Náklady. Bod kde se celkové příjmy (TR) vyrovnají celkovým nákladům se označuje jako bod zvratu. V podstatě jde o výpočet FN/(P-AVN) = Q neboli množství vyráběné a prodávané při bodu zvratu.
čistá současná hodnotaje pojem z financí, jde o hodnotu peněžních toků z určité investice převedenou do současného okamžiku. Protože peníze získané dnes mají vyšší hodnotu než stejné peníze získané za rok (rozdíl je dán ročním úrokem - zhodnocením, kterého lze dosáhnout). Proto se současné příjmy a výdaje počítají v jejich ceně, ale budoucí příjmy se diskontují - dělí se (1+i)^n , kde i je úroková míra v desetinném vyjádření např. 0,1 = 10 %, a n je počet let za které nastane daný příjem. Investice se vyplatí, pokud je čistá současná hodnota kladná. Ze dvou investic je výhodnější ta, jejíž čistá současná hodnota je vyšší.
docilita dospělýchSchopnost učení.Míra dispozic dospělého zapojit se aktivně do vzdělávacího procesu.
úrokje odměna za půjčení peněz, kterou platí dlužník věřiteli. Je buď stanovena jako částka, nebo jako procento z půjčené částky. V procentním vyjádření je třeba ještě říci, za jak dlouhé období se platí dané procento z půjčené částky - např. p.a. = per annum = za rok.
užitekje pojem z ekonomie, označující subjektivní pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby nějakého statku (zboží či poskytnuté služby) jednotlivcem. Rozlišujeme celkový užitek (užitek ze spotřeby všech statků které máme k dispozici), mezní užitek (užitek ze spotřeby další jednotky daného statku). S větší spotřebou statků zpravidla užitek roste, ale růst se zpomaluje (pocit nasycení, snižování vzácnosti daného statku, relativně větší vzácnost jiných statků které dosud nemáme). Spotřebitel se snaží maximalizovat svůj užitek při daných zdrojích (finančních možnostech k dispozici). Užitek (resp. hodnota kterou statku přisuzujeme) je subjektivní - někdo má radši to, a někdo dává přednost něčemu jinému. Výše užitku má také vztah k vzácnosti. V západočeských lázních, kde je k dispozici několik minerálních pramenů bezplatně nebudeme ochotni platit za nákup minerální vody tolik, jako uprostřed pouště kde je vody nedostatek a kde je mnohem větší teplo.
Poslední aktualizace údajů na stránce: 05.03.2024 23:06:06.