Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Výběr filtru.
Úprava údajů školy.
Stačí nám poslat příslušné změny a my údaje zaktualizujeme. A to buď přes kontaktní formulář nebo přímo na radek.lexavejskacz, nebo rychlou zprávou formulářem níže.
Přidej se k nám.
Anketa.
Podle čeho vybíráš zejména vejšku?

Obtížnosti (15%)
 
Prestiže (15%)
 
Vyučovaného oboru (45%)
 
Ceny (10%)
 
Blízko domova (12%)
 

Celkový počet odpovědí: 3503.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.

Mezinárodní pražská univerzita

Typ školyTyp školy: soukromá    Hlavní sídloHlavní sídlo: Praha    Oficiální stránkyOficiální stránky: interpragueuniver.cz

AdresaAdresa: Za Mototechnou 971, 155 00 Praha 5

Informace o škole

International Prague University (IPU) je vysokou školou, která byla založena v souladu s legislativou ČR, zejména s Obchodním zákoníkem ČR a zákonodárstvím RF, federálním zákonem N12 – FZ O vzdělávání. Původní název byl Mezinárodní Pražská Univerzita. Od počátku byla škola budována jako náročná prestižní instituce. Jejím úkolem je odborná příprava odpovídající světové úrovni. K jejím silným stránkám patří hospodářská a personální stabilita a kvalita pedagogického sboru. Ve spolupráci s odborníky z praxe bylo vyvinuto i několik oborů vysokoškolského odborného studia. Jeho cílem je příprava odborníků na základě středoškolského vzdělání. Výuka probíhá v oborech zaměřených na přípravu pracovníků samosprávných, státních a mezinárodních institucí a finančního sektoru, dále na oblast profesionálního působení institucí a firem zabývajících se vztahy s veřejností, marketingem a reklamou, na výchovu odborníků, specialistů a řídícího personálu odborných útvarů obchodních společností, finančního sektoru, médií, společenských organizací a dalších formálních složek státu. MPU bude žádat o udělení akreditace v souladu s legislativou ČR, aby mohly být studijní programy MPU uznané v ČR. MPU proto kromě státního standardu RF zavedla i výuku takových disciplín, jakými jsou český jazyk, české právo, česká daňová soustava a účetnictví. Na naší univerzitě pracují čeští profesoři a jsou přijímáni i studenti české a jiných národností.

Absolvent oboru Ekonomika má komplexní znalosti o fungování tržního mechanizmu a ekonomického chování jeho jednotlivých subjektů. Pochopil podstatu ekonomických procesů všech úrovní a dovede podávat ekonomická zdůvodnění řídících rozhodnutí. Je schopen utvářet ekonomické cíle a strategie firmy a určovat rozhodující ukazatele. Student je výborně jazykově vybaven a uplatní se jako finanční a marketingový poradce v domácím i mezinárodním prostředí. Lehko najde uplatnění jako auditor nebo hlavní účetní se znalostí mezinárodního účetnictví. Má všechny předpoklady stát se úspěšným podnikatelem.

Absolvent oboru Právo vedle odborně právních znalostí v oblasti českého i ruského práva a získává i hlubší znalosti humanitních a sociálních věd. Má občanskou vyspělost a vysokou společenskou aktivitu, profesionální etiku, právní a psychologickou kulturu a přímý vztah k sociálním hodnotám právního státu, cti a důstojnosti občana. Je připraven i k řešení právních otázek v oblasti občanského a trestního práva, práva v podnikání, bankovnictví, auditu, celních služeb, pojišťovnictví, sociálních služeb a diplomatických služeb směřujících do oblasti mezinárodního obchodu.

Absolvent oboru Psychologie je připraven na profesionální kariéru v oblasti řešení komplexních úkolů v systému národního hospodářství, vzdělávání, ochraně zdraví, řízení a sociální pomoci. Je pro tuto oblast výborně jazykově vybaven a tedy i připraven být významným účastníkem mezinárodních projektů.

Absolvent oboru Public Relations je výborně připraven k profesionální činnosti ve veřejných i privátních organizacích v oblasti komunikace, styků s veřejností, humanitních a kulturních akcí. Má dobrou orientaci v mezinárodních vztazích a na základě využití nejmodernější techniky je schopen orientace a ovlivňování veřejného mínění v nejrůznějších oblastech. Ovládá kulturu myšlení a je schopen správně a logicky formulovat své myšlenky v ústní i písemné podobě. Má výborné předpoklady stát se mluvčím na nejvyšší úrovni ve státní i privátní sféře a je výborně připraven na samostatné podnikání v oblasti reklamních kampaní a příprav kulturních, společenských a charitativních akcí i na mezinárodní úrovni.

Více info na stránkách školy.

Poslední aktualizace údajů na stránce: 02.12.2023 18:33:58.