Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Navigace.
Přidej se k nám.
Anketa.
Pracuješ při studiu?

Částečně (34%)
 
Na plný úvazek (35%)
 
Nepracuji (30%)
 

Celkový počet odpovědí: 3166.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.

Informace o vysokých školách a univerzitách. Kompletní přehled vysokých škol a univerzit v ČR. Informace o vysokém školství. Schéma pomaturitního studia.

Sponzorované odkazy

Zde může být Váš odkaz - více reklama zde.

Přehled vysokých škol a univerzit

Informace o vysokém školství

Vysoká škola je vrcholný článek vzdělávací soustavy. Je to instituce, která uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. V souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský. Činnost vysokých škol se řídí Zákonem o vysokých školách (111/1998 Sb.) v platném znění. Může být dle zákona univerzitního či neuniverzitního typu. Univerzitní vysoké školy (univerzity) se člení na fakulty, mohou uskutečňovat všechny typy studijních programů (vč. doktorských). Některé vysoké školy jsou v tomto smyslu univerzitní, ačkoli slovo univerzita nemají v názvu (např. České vysoké učení technické, Vysoká škola ekonomická apod.).

Vysoké školy v ČR jsou veřejné, státní nebo soukromé. Státní školy jsou dvě (Policejní akademie, Univerzita obrany) – jde o školy policejní resp. vojenské. Na veřejných vysokých školách se obecně neplatí školné. Dle současné legislativní úpravy se platí pouze poplatek za delší studium (pokud student daný stupeň studia studuje o více než o rok delší dobu), poplatek za další studium (pokud student který již některý stupeň studia absolvoval nastoupí ke studiu dalšího oboru ve stejném stupni – např. druhého bakalářského). Na soukromých školách student uzavírá Smlouvu o vzdělávání a platí školné platné na dané škole.

Na území ČR mohou svou činnost provozovat též pobočky zahraničních vysokých škol, uskutečňující jejich studijní programy. Absolventi takových škol získávají titul udílený na zahraniční škole. Udílené tituly na takových školách se liší od běžných českých titulů (viz. Akademické tituly) Tyto školy nemusejí mít akreditaci Ministerstva školství ČR a studium tak nemusí být uznáváno v ČR. Absolventi mohou v některých případech (příbuzné studijní programy) zažádat na jiné vysoké škole akreditované v ČR o uznání svého studia za srovnatelné se studiem na dané škole (nostrifikace).

Schéma pomaturitního studia

schéma pomaturitního studia

Externí odkazy

Wikipedie: Obecné informace o vysokých školách
MŠMT: Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
MŠMT: Informace o veřejných vysokých školách
MŠMT: Nostrifikace - uznávání vzdělání
MŠMT: Akreditační komise MŠMT

Poslední aktualizace údajů na stránce: 10.09.2023 21:52:55.