Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Výběr filtru.

Typ studijního programu

bakalářský
magisterský
navazující

Udělovaný titul

Bc., MDDr., Mgr., MUDr.

Forma studia

prezenční
prezenční i kombinované
kombinované
Úprava údajů školy.
Stačí nám poslat příslušné změny a my údaje zaktualizujeme. A to buď přes kontaktní formulář nebo přímo na radek.lexavejskacz, nebo rychlou zprávou formulářem níže.
Přidej se k nám.
Anketa.
Dle čeho volíš mezi veřejnou nebo soukromou?

Veř. je kvalitnější (26%)
 
Souk. je lehčí (10%)
 
Souk. je kvalitnější (15%)
 
Veř. je zdarma (36%)
 
Na souk. mě vezmou (11%)
 

Celkový počet odpovědí: 3222.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.

Univerzita Karlova

Ilustrační logo UK
Typ školyTyp školy: veřejná    Hlavní sídloHlavní sídlo: Praha    Oficiální stránkyOficiální stránky: www.cuni.cz

AdresaAdresa: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

Zobrazeno 1 až 17 z 17
+Rozšířený filtr nastavit původní hodnoty
 Ignorovat diakritiku  Ignorovat velikost písma  Alespoň jedno slovo  Přesná fráze  Pouze celá slova
Studijní program:
Typ st. programu: Forma studia: Udělovaný titul:
Zkratka Řadit podle sloupce vzestupně Název fakulty Sídlo Oficiální web
LF1 1. lékařská fakulta Praha www.lf1.cuni.cz Detail
LF2 2. lékařská fakulta Praha www.lf2.cuni.cz Detail
LF3 3. lékařská fakulta Praha www.lf3.cuni.cz Detail
ETF Evangelická teologická fakulta Praha www.etf.cuni.cz Detail
FHS Fakulta humanitních studií Praha www.fhs.cuni.cz Detail
FSV Fakulta sociálních věd Praha www.fsv.cuni.cz Detail
FTVS Fakulta tělesné výchovy a sportu Praha www.ftvs.cuni.cz Detail
FAF Farmaceutická fakulta Hradec Králové www.faf.cuni.cz Detail
FF Filozofická fakulta Praha www.ff.cuni.cz Detail
HTF Husitská teologická fakulta Praha www.htf.cuni.cz Detail
KTF Katolická teologická fakulta Praha www.ktf.cuni.cz Detail
LF HK Lékařská fakulta v Hradci Králové Hradec Králové www.lfhk.cuni.cz Detail
LF P Lékařská fakulta v Plzni Plzeň www.lfp.cuni.cz Detail
MFF Matematicko-fyzikální fakulta Praha www.mff.cuni.cz Detail
PedF Pedagogická fakulta Praha www.pedf.cuni.cz Detail
PF Právnická fakulta Praha www.prf.cuni.cz Detail
PřF Přírodovědecká fakulta Praha www.natur.cuni.cz Detail

Informace o škole

Univerzita Karlova založená v roce 1348 patří mezi nejstarší světové univerzity a dnes je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice uznávanou v kontextu evropském i světovém. Její vědecký a pedagogický výkon i unikátní historická tradice z ní činí významnou kulturní instituci. Univerzita má v současnosti 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes sedm tisíc zaměstnanců, z toho čtyři tisíce akademických a vědeckých pracovníků.
Na UK studuje přes 42 400 studentů (což je zhruba jedna pětina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 270 akreditovaných studijních programech s takřka 600 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje 7 200 studentů, v magisterských 29 000 studentů a v doktorských přes 6 200 studentů. Více než 4 300 studentů jsou cizinci, 750 z nich studuje v anglických studijních programech. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 5 000 účastníků.
Prioritou univerzity je vědecká a výzkumná činnost, o kterou se též musí opírat doktorské i magisterské studijní programy. Vědecký výkon pracovišť UK měřený objemem získaných finančních prostředků poskytovaných vysokým školám v České republice představuje zhruba třetinu těchto prostředků. Cílem UK je profilovat se jako research university, konkurenceschopná v rámci světového univerzitního a výzkumného prostoru.
Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 170 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Velikost univerzity lze charakterizovat i výší jejích příjmů, které činí cca 5 mld Kč ročně. Z této částky tvoří 41% dotace na vzdělávací činnost, 27% prostředky získané v grantových soutěžích a dalších oblastech vědy a výzkumu a 26% vlastní příjmy.
Univerzita Karlova je podle platné právní úpravy veřejnou vysokou školou, tj. autonomní vědeckou a vzdělávací institucí. V čele UK stojí rektor, nejvyšším samosprávným akademickým orgánem je Akademický senát. Dalšími orgány jsou Vědecká rada a kvestor, na uplatnění veřejného zájmu v činnosti UK dbá Správní rada. Poradním orgánem rektora je kolegium rektora složené z prorektorů, kvestora a kancléře. V čele fakult, které jsou ve značné míře samostatné, stojí děkani, další součásti řídí jejich ředitelé. Obory v databázi jsou aktuální pro rok 2016/2017.

Poslední aktualizace údajů na stránce: 02.12.2023 18:33:58.