Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Typ zobrazení.
Přidej se k nám.
Anketa.
Pracuješ při studiu?

Částečně (33%)
 
Na plný úvazek (35%)
 
Nepracuji (30%)
 

Celkový počet odpovědí: 3084.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.
Reklama.

Přehled všech studijních programů a oborů vyučovaných na vysokých školách v České republice. Studijní programy lze řadit dle abecedy nebo podle zaměření.

Sponzorované odkazy

Zde může být Váš odkaz - více reklama zde.

+Rozšířený filtr
 Ignorovat diakritiku  Ignorovat velikost písma  Alespoň jedno slovo  Přesná fráze  Pouze celá slova
Typ st. programu: Forma studia: Město:

1) PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY
11 - Matematické obory
    1101: Matematika
    1103: Aplikovaná matematika
12 - Geologické obory
    1201: Geologie
    1202: Aplikovaná geologie
13 - Geografické obory
    1301: Geografie
    1302: Kartografie
    1303: Demografie
    1304: Geografie a kartografie
    1305: Aplikovaná geografie
14 - Chemické obory
    1401: Anorganická chemie
    1402: Organická chemie
    1403: Analytická chemie
    1404: Fyzikální chemie
    1405: Makromolekulární chemie
    1406: Biochemie
    1407: Chemie
    1408: Jaderná chemie
    1409: Aplikovaná biochemie
    1410: Biochemie (tříleté)
    1411: Chemie (tříleté)
    1413: Klinická a toxikologická analýza
    1414: Biochemistry
    1415: Biochemie a buněčná biologie
    1416: Analytická a forenzní chemie
    1417: Datové inženýrství v chemii
    1418: Chemická kybernetika
15 - Biologické obory
    1501: Biologie
    1502: Zoologie
    1504: Genetika
    1507: Botanika
    1510: Mikrobiologie
    1511: Fyziologie a imunologie
    1512: Antropologie
    1513: Biofyzika
    1514: Ekologie
    1515: Molekulární a buněčná biologie
    1516: Ekotoxikologie a environmentální analýza
    1517: Průmyslová ekologie a toxikologie
    1518: Mikrobiologie a genové inženýrství
    1519: Biotechnologie a bioinženýrství
    1523: Biologie člověka
    1530: Experimentální biologie
    1531: Ekologická a evoluční biologie
16 - Ekologie a ochrana životního prostředí
    1601: Ekologie a ochrana prostředí
    1603: Ekologie
    1604: Ochrana prostředí
    1605: Ekologie a ochrana životního prostředí
    1606: Voda a prostředí
    1607: Technologie vody
    1608: Environmentální inženýrství a analýza
17 - Fyzikální obory
    1701: Fyzika
    1702: Aplikovaná fyzika
18 - Informatické obory
    1801: Informatika
    1802: Aplikovaná informatika
    1803: Informatika a druhý obor
    1806: Otevřená informatika
    1807: Open Informatics
    1808: Podniková informatika

2) TECHNICKÉ VĚDY A NAUKY
21 - Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
    2101: Hornictví a geologie
    2102: Nerostné suroviny
    2109: Metalurgické inženýrství
    2110: Geologické inženýrství
    2111: Hornictví
23 - Strojírenství a strojírenská výroba
    2301: Strojní inženýrství
    2302: Stroje a zařízení
    2303: Strojírenská technologie
    2304: Vojenská technika strojní
    2305: Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení
    2306: Letecká a raketová technika
    2307: Mechanical Engineering
    2341: Strojírenství
    2342: Teoretický základ strojního inženýrství
    2343: Výroba a ekonomika ve strojírenství
    2344: Výrobní systémy
    2345: Industrial Engineering
    2346: Produktionssysteme
    2347: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
    2348: Aplikované strojírenství
26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
    2601: Slaboproudá elektrotechnika
    2602: Elektrotechnologie
    2608: Elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení
    2609: Elektrotechnická specializace
    2611: Vojenská technika - elektrotechnická
    2612: Elektrotechnika a informatika
    2642: Silnoproudá elektrotechnika
    2643: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika
    2644: Aplikovaná elektrotechnika
    2645: Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
    2646: Informační technologie
    2647: Informační a komunikační technologie
    2648: Projektování elektrických zařízení
    2649: Elektrotechnika
    2650: Softwarové technologie a management
    2651: Information and Communication Technology
    2652: Electrical Engineering, Power Engineering and Management
    2653: Elektrotechnika, energetika a management
    2654: Komunikace, multimédia a elektronika
    2655: Kybernetika a robotika
    2656: Communications, Multimedia and Eletronics
    2657: Cybernetics and Robotics
    2658: Angličtina v elektrotechnice a informatice
    2659: Kybernetická bezpečnost
28 - Technická chemie a chemie silikátů
    2800: Chemické technologie
    2801: Chemie a chemické technologie
    2802: Chemie a technická chemie
    2804: Vojenská chemie
    2805: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
    2806: Spotřební chemie
    2807: Chemické a procesní inženýrství
    2808: Chemie a technologie materiálů
    2809: Chemistry and Materials Technology
    2810: Biochemie a biotechnologie
    2811: Chemie a technologie paliv
    2812: Biotechnologie odpadů
    2813: Chemie materiálů a materiálové inženýrství
    2814: Technologie pro ochranu životního prostředí
    2815: Inženýrství a management
    2816: Technická fyzikální a analytická chemie
    2817: Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
    2818: Procesní inženýrství a informatika
    2819: Aplikovaná chemie a materiály
    2820: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
    2821: Chemie a aplikovaná ekologie
    2822: Procesní inženýrství a management podniků
    2823: Technologie konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví
    2824: Syntéza a výroba léčiv
    2825: Ochrana obyvatelstva
    2826: Technologie odpadů
    2827: Anorganická, organická a makromolekulární chemie
    2828: Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl
    2829: Anorganické a polymerní materiály
    2830: Farmakochemie a medicinální materiály
    2831: Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
    2832: Přírodní látky a léčiva
    2837: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
    2838: Klinická bioanalytika
    2839: Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
    2840: Chemie biomateriálů pro medicínské využití
    2841: Forenzní analýza
    2843: Chemistry and Technology
    2844: Chemie a technologická chemie
    2845: Bioinformatika a chemická informatika
    2846: Chemické inženýrství a bioinženýrství
    2847: Fyzikální a výpočetní chemie
    2849: Senzorika a kybernetika v chemii
29 - Potravinářství a potravinářská chemie
    2901: Chemie a technologie potravin
    2902: Potravinářská a biochemická technologie
    2903: Chemie a analýza potravin
    2904: Technologie potravin
    2905: Potravinářství a biotechnologie
    2906: Forenzní analýza a analýza potravin
    2907: Chemie a analýza potravin a přírodních produktů

3) TECHNICKÉ VĚDY A NAUKY
31 - Textilní výroba a oděvnictví
    311: Aplikovaná ekonomie a analýza dat
    3106: Textilní inženýrství
    3107: Textil
    3108: Textile Engineering
    3109: Textile
32 - Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
    3201: Technologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže
33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
    3301: Dřevařské inženýrství
    3302: Nábytek
    3303: Nábytkové inženýrství
    3305: Stavby na bázi dřeva
    3341: Dřevařství
34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
    3441: Polygrafie
35 - Architektura
    3501: Architektura a urbanismus
    3502: Architektura a stavitelství
    3503: Architektura pozemních staveb
    3504: Architektura a rozvoj sídel
    3505: Architektura
36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie
    3602: Geomatika
    3606: Vojenské stavby
    3607: Stavební inženýrství
    3608: Pozemní stavby a architektura
    3609: Stavitelství
    3610: Dopravní stavitelství
    3646: Geodézie a kartografie
    3647: Stavebnictví
    3648: Civil Engineering
    3649: Budovy a prostředí
    3650: Buildings and Environment
    3651: Stavební inženýrství
    3652: Bezpečnostní a rizikové inženýrství
    3653: Geodesy and Cartography
37 - Doprava a spoje
    3706: Dopravní a spojová infrastruktura
    3707: Ekonomika a řízení v dopravě a spojích
    3708: Dopravní inženýrství a spoje
    3709: Dopravní technologie a spoje
    3710: Technika a technologie v dopravě a spojích
    3711: Automatizace a řízení v dopravě a spojích
    3712: Technologie letecké dopravy
    3713: Logistika
    3714: Technology in Transportation and Telecommunications
    3715: Technologie a management v dopravě
    3716: Dopravní technika
    3717: Technika, technologie a řízení letecké dopravy
    3718: Profesionální pilot
    3719: Technologie údržby letadel
    3720: Dopravní systémy a technika
    3721: Inteligentní dopravní systémy
    3722: Intelligent transport systems
    3723: Logistika a řízení dopravních procesů
    3724: Provoz a řízení letecké dopravy
    3725: Smart cities
39 - Speciální a interdisciplinární obory
    3901: Aplikované vědy v inženýrství
    3902: Inženýrská informatika
    3903: Engineering Informatics
    3904: Inženýrská ekologie
    3905: Applications of Natural Sciences
    3906: Speciální technologie
    3907: Energetika
    3908: Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
    3909: Procesní inženýrství
    3911: Materiálové vědy
    3912: Speciální chemicko-biologické obory
    3913: Aplikace přírodních věd
    3914: Krajinné inženýrství
    3915: Krajinářství
    3917: Soudní inženýrství
    3918: Aplikované vědy a informatika
    3921: Biomedicínská a klinická technika
    3922: Ekonomika a řízení průmyslových systémů
    3923: Materiálové inženýrství
    3925: Military Technology
    3926: Vojenské technologie strojní
    3927: Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu
    3928: Technická podpora humanitních věd
    3930: Biomedicínská technika a bioinformatika
    3931: Vojenské technologie elektrotechnické
    3941: Mikro a nanotechnologie v chemickém inženýrství
    3942: Nanotechnologie
    3943: Mechatronika
    3944: Biomedicínská technika
    3945: Nemovitý majetek
    3946: Mechatronics
    3947: Počítačové modelování v technice
    3948: Aplikovaná inženýrská informatika
    3949: Řízení rozvojových projektů
    3950: Rizikové inženýrství
    3951: Jaderná energetická zařízení
    3952: Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
    3953: Bezpečnost společnosti
    3954: Biomedicínské inženýrství a informatika
    3955: Počítačové modelování v inženýrství
    3956: Vojenský pilot
    3957: Průmyslové inženýrství
    3958: Industrial Engineering
    3961: Audio inženýrství
    3965: Technologie pro obranu a bezpečnost
    3966: Energie a paliva

4) ZEMĚDĚLSKO-LESNICKÉ A VETERINÁRNÍ VĚDY A NAUKY
41 - Zemědělství a lesnictví
    413: Finance a řízení
    414: Business Management
    4101: Zemědělské inženýrství
    4102: Fytotechnika
    4103: Zootechnika
    4104: Rostlinolékařství
    4105: Zootechnics
    4106: Zemědělská specializace
    4107: Lesní inženýrství
    4108: Zahradnické inženýrství
    4109: Zahradní a krajinářská architektura
    4110: Technology and Environmental Engineering
    4111: Zahradní a krajinná architektura
    4112: Agrobiologie
    4113: Zahradnické technologie
    4131: Zemědělství
    4132: Lesnictví
    4144: Zahradnictví
    4145: Kvalita a zpracování zemědělských produktů
    4146: Hodnocení a ochrana půdy
    4147: Udržitelné využívání přírodních zdrojů
    4148: Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova
    4149: Rozvoj venkova a zemědělství
    4150: Genové technologie a šlechtění
    4151: Péče o biosféru
    4152: Rostlinolékařství
    4153: Natural Resources and Environment
    4154: Ekologické zemědělství
    4155: Veřejná správa v zemědělství a krajině
    4156: Technické znalectví a pojišťovnictví
    4157: Tropické zemědělství
    4158: European Forestry
    4159: Fruit Science
    4160: Technické znalectví a expertní inženýrství
    4168: Horticultural Engineering
43 - Veterinářství a veterinární prevence
    4301: Veterinární lékařství
    4302: Veterinární hygiena a ekologie

5) ZDRAVOTNICTVÍ, LÉKAŘSKÉ A FARMACEUTICKÉ VĚDY A NAUKY
51 - Lékařské vědy
    5103: Všeobecné lékařství
    5104: Stomatologie
    5111: Zubní lékařství
    5133: Vojenské všeobecné lékařství
    5135: Epidemiologie
    5144: Vojenské zubní lékařství
52 - Farmaceutické vědy
    5206: Farmacie
    5207: Zdravotnická bioanalytika
    5209: Vojenská farmacie
53 - Zdravotnictví
    5340: Všeobecné ošetřovatelství
    5341: Ošetřovatelství
    5342: Rehabilitace
    5344: Veřejné zdravotnictví
    5345: Specializace ve zdravotnictví
    5346: Ekonomika a řízení zdravotnictví
    5347: Veřejné zdravotnictví
    5349: Porodní asistence
    5350: Zdravotně sociální péče
    5351: Zdravotnické záchranářství

6) SPOLEČENSKÉ VĚDY, NAUKY A SLUŽBY
61 - Filozofie, teologie
    613: Softwarový vývoj
    614: Softwarové inženýrství a big data
    6101: Filozofie
    6107: Humanitní studia
    6108: Humanities
    6109: Personální a interkulturní management
    6141: Teologie
    6142: Logika
    6145: Humanitní vědy
    6146: Cultural Studies
62 - Ekonomie
    6201: Ekonomické teorie
    6202: Hospodářská politika a správa
    6205: Management a marketing
    6207: Kvantitativní metody v ekonomice
    6208: Ekonomika a management
    6209: Systémové inženýrství a informatika
    6210: Mezinárodní ekonomické vztahy
    6211: Bankovnictví, pojišťovnictví a pojišťovnictví
    6212: Mezinárodní vztahy a diplomacie
    6213: Ekonomika a insolvence
    6214: Regionální rozvoj
    6215: Bankovnictví
    6216: Ekonomie a hospodářská správa
    6217: Finance a účetnictví
    6218: Business Administration
    6219: Economics of Globalisation and European Integration
    6220: International Economic Relations
    6221: Economics and Management
    6222: Matematické metody v ekonomii
    6223: Economics of International Trade and European Integration
    6224: System Engineering and Informatics
    6225: Účetnictví a finanční řízení podniku
    6226: Quantitative Asset & Risk Management
    6227: Business and Law in International Markets
    6228: Odvětvový management
    6229: Management regionálního rozvoje
    6230: Analýza v ekonomické a finanční praxi
65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus
    6501: Řízení cestovního ruchu
    6503: Gastronomie, hotelnictví a turismus
    6504: Hotelnictví, cestovní ruch a marketing
    6505: Hospitality Management
67 - Sociální vědy
    6701: Politologie
    6702: Mezinárodní teritoriální studia
    6703: Sociologie
    6704: Mezinárodní a veřejné vztahy
    6705: International Territorial Studies
    6706: Political Science
    6707: International Relations and Diplomacy
    6708: International Relations
    6709: Mezinárodní management a marketing
    6710: Mezinárodní a diplomatická studia
    6731: Sociální politika a sociální práce
    6734: Sociální politika a sociální práce (kombinované)
    6736: International Economic and Political Studies
    6737: Humanitní environmentalistika
    6739: Humanities and Social Sciences
    6740: Applied Sociology and Public Policy
    6741: Applied Social Sciences
    6742: Media and Communication Studies
68 - Právo, právní a veřejnosprávní činnost
    6801: Teoretické právní vědy
    6804: Právní specializace
    6805: Právo a právní věda
    6806: Bezpečnostně právní studia
    6807: Veřejná správa
    6808: Ochrana a bezpečnost organizace
    6809: Public Policy
    6811: Právní specializace - kontrolní činnost ve veřejné správě
    6812: Soukromoprávní studia
    6813: Bezpečnostní management v regionech
    6842: Bezpečnostně právní činnost

7) SPOLEČENSKÉ VĚDY, NAUKY A SLUŽBY
71 - Obory z oblasti historie
    7105: Historické vědy
    7106: Historická studia
    7109: Archeologie
72 - Publicistika, knihovnictví a informatika
    7201: Informační studia a knihovnictví
    7202: Mediální a komunikační studia
    7204: Applied Social Sciences
73 - Filologické vědy
    7309: Philology
    7310: Filologie
    7311: Anglistika - amerikanistika
    7312: Čeština v komunikaci neslyšících
    7313: Překladatelství a tlumočnictví
    7314: Philology
74 - Tělesná kultura, tělovýchova a sport
    7401: Tělesná výchova a sport
    7403: Kinantropologie
75 - Pedagogika, učitelství a sociální péče
    7501: Pedagogika
    7502: Sociální péče
    7503: Učitelství pro základní školy
    7504: Učitelství pro střední školy
    7505: Vychovatelství
    7506: Speciální pedagogika
    7507: Specializace v pedagogice
    7508: Sociální práce
    7509: Specialization in Education
    7510: Učitelství pro střední školy a vyšší odborné školy
    7531: Předškolní a mimoškolní pedagogika
    7534: Učitelství pro střední školy (tříleté)
77 - Obory z oblasti psychologie
    7701: Psychologie

8) VĚDY A NAUKY O KULTUŘE A UMĚNÍ
81 - Teorie a dějiny umění
    8101: Teorie a dějiny výtvarných umění
    8102: Teorie a dějiny hudebního umění
    8103: Teorie a dějiny tanečního umění
    8104: Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
    8106: Teorie a dějiny literatury
    8109: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
82 - Umění a užité umění
    8201: Hudební umění
    8202: Taneční umění
    8203: Dramatická umění
    8204: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
    8205: Fine Arts
    8206: Výtvarná umění
    8207: Literární tvorba
    8208: Design
    8209: Teorie a praxe audiovizuální tvorby
    8210: Visual Arts
    8211: Vizuální tvorba
    8212: Divadelní tvorba v netradičních prostorech
    8213: Design nábytku
    8214: Mediální tvorba
    8219: Vizuální a literární umění

9) VOJENSKÉ VĚDY A NAUKY
91 - Teorie vojenského umění
    9101: Teorie obrany státu
    9107: Vojenská geodézie a kartografie
    9108: Vojenská logistika
    9109: Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
    9111: Ochrana vojsk a obyvatel
    9115: Vojenské specializace
    9116: Řízení a použití ozbrojených sil
95 - Vojenské zdravotnictví
    9507: Vojenský zdravotnický management
Poslední aktualizace údajů na stránce: 25.09.2023 16:43:55.