Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Vložit nový.
Kategorie.
Vysoké školy.
Reklama.
Přidej se k nám.
Anketa.
Pracuješ při studiu?

Částečně (33%)
 
Na plný úvazek (35%)
 
Nepracuji (30%)
 

Celkový počet odpovědí: 3098.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.
Reklama.

prosba o pomoc


Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) 29.01.2022 12:54:06, st, zhlédnuto: 185x, reakcí celkem: 3Reagovat na příspěvek
Hlavní obrázekProsím dejte vědět, jak byste řešili tuhle situaci a zda byste podpořili petici. email je na konci. děkujeme
There are relatively negative experiences at the foreign department at the Faculty of Arts Charles University- especially with the coordinator for outgoing students Petra Benešovská.
There is also the case of a student who was nominated for a British foreign university at the time of Brexit and the approach from abroad was not very supportive. Mrs. Benešovská refused to solve the situation of unsupported procedures and as the only solution she suggested that the student should not go anywhere. The student was already counting on leaving at that time and would be harmed. The coordinator for outgoing students had the student call other universities, saying that the student would go elsewhere if he student arranges everything herlselves. She promised to forward the nomination if the student arranges the transfer herself - a few months after closing all the nominations, the student really succeeded. The nomination was not forwarded in the end.
There were further errors on the part of the coordinator, for example, she did not deliver the Erasmus nomination of the student according to the contract in interinstitutional agreement to the current email in the contract and in the deadline specified in the contract, which was again addressed by the student, although does not belong to the student agenda. However Petra Benešovská used the student to do her own work duties.
The communication of the coordinator for outgoing students Petra Benešovská is very problematic.
Furthermore, the coordinator ignored questions of the student about the Learning Agreement and then accused the student that the incomplete documentation is her fault, even if the student does not have the authority to complete the documentation and the coordinator Petra Benešosvká ignored suggestions to address the deficiency in the documentation.
Shortly before departure of the student, the coordinator Petra Benešovská,received a complaint about incomplete documentation for the student\'s departure and suggested that the 1 year study abroad stay of the student would be cancelled and at that time she was ignoring the students emails. She informed the student only 1 day before leaving for one year of study, even though an mutual agreement to cancel the studies, had been reached earlier.
At that time, she ignored several emails from a departing student and then out of nowhere sent her information that her studies were cancelled because the student allegedly did not meet the "deadline for submitting the learning agreement." If we have the right information, then Charles University admitted a certain procedural error and offered compensation. However, who would like to get into a situation where he is preparing and enjoying half a year to study abroad and then receives an email 1 day before departure that the cancellation has taken place?
The student received all contracts and funds from the EU. It is clear from the text of the participation agreement signed by the Vice-Rector that the Charles University was not entitled to cancel the study stay without first notifying the deficiencies in the documentation by registered letter and providing one month to rectify them. However, the coordinator of the Faculty of Arts, Charles University did not do anything, in order to explain the sudden cancellation of the stay, she argued that it was an exclusive decision of a foreign university.
According to the USW, the cancellation was based on a "mutual agreement." The coordinators from the Faculty of Arts, Charles University accused the foreign coordinator of cancelling the study purely on her part. This statement differs from the statement from the foreign institution - "We note that this decision was made by mutual agreement between XX and Charles University." They provided evidence from a foreign institution about their claim. See email "our University together with XXX decided to cancel her Erasmus + study stay. Mgr. Boumová, meaning of her own words denies, the words and allegedly communicates in the "diplomatic language."
She might have done a huge damage in the trust of the signature of vice chancellor.

Petra Benešovská
Pracuje jako koordinátorka programu Erasmus + na nejmenované fakultě - Karlova Univerzita
Její jméno je veřejně dostupné.
Postupy Petry Benešovské vedly ke zrušení ročního studia a Petra Benešovská o tom informovala studentku až 1 den před odletem. Studentka obdržela na dané roční studium všechny smlouvy - včetně smlouvy, kterou podepsal pan prorektor Škrha a také obdržela finanční prostředky z EU.
Karlova Univerzita uznala chybu a nabídla mimosoudní finanční nabídku. Petra Benešovská stále pracuje na stejné pozici.

1. Na jaře roku 2019 studentka vyhrála výběrové řízení na roční studijní pobyt na XY ve Velké Británii (dále jen „XY“). První komplikace nastala hned vzápětí, kdy zaměstnankyně zahraničního oddělení Univerzity Karlovy Mgr. Benešovská (Jančíková) odeslala zprávu o její nominaci na neaktuální email, čímž zmeškala smluvní deadline stanovený na 1. 4. 2019 v interinstitucionální dohodě. Informovat partnerskou zahraniční univerzitu o nominovaném studentovi je odpovědností UK a v případě studentky se do tohoto procesu musela studentka zoufale opakovaně aktivně vložit.
Mgr. Benešovská (Jančíková) souhlasila až 30.dubna, že se tím bude zabývat a oslovila 5 zaměstnanců z různých oddělení z XY s osobními údaji studentky a s dotazem, zda je tam nějaký problém. Správná kontaktní osoba je uvedena ve smlouvě mezi Karlovou Univerzitou a XY - univerzitou v Británii. Došlo ke značnému zdržení celého procesu a zkompletování dokumentace. Chyba byla také v Learning agreementu, který vydala Mgr. Benešovská. Chyby byly také v interním systému a v aplikaci Erasmus. Žádné údaje nesedí s aktuálními údaji ve smlouvě mezi KU a USW. Informaci o mé nominaci se dostaly k odpovědné osobě až s velkým zpožděním v průběhu května.
Důkazy byly odeslány na rektorát - ale Mgr. Stuchlíková ignorovala podnět.
2. Koordinátorka z Británie si stěžovala, že tohle selhání Mgr. Benešovské ji způsobilo potíže. Dále si zahraniční koordinátorka stěžovala, že není oslovována titulem. Mgr. Benešovská ji oslovovala „Dear Sue."Studentka upozornila Mgr. benešovskou, že si koordinátorka na její jednání a způsob komunikace stěžovala, ale Mgr. Benešovská Sdělila, že si na takové manýry nebude zvykat a nadále oslovovala koordinátorku křestním jménem.

3. Mgr Benešovská sdělila na XY nepravdivé informace ohledně možností studentů UK z hlediska uznávání předmětů a způsobila tím značné komplikace studentce, na XY univerzitě v Británii a také z hlediska zkompletování learning agreementu. V té době žádná informační struktura neexistovala. Po této mezinárodní ostudě vznikly videomanuály.

4. Mgr. Benešovská sdělila studentce chybnou délku pobytu a způsobila tím značné komplikace studentce i zahraniční univerzitě Chybnou délku studia uložila i do interního systému, což byla ochotná opravit až po opakovaných žádostech.Rozdílů v délce, kterou sdělila Mgr. Benešovská studentce a v maximální délce, kterou v Británii nabízí jsou 4 měsíce. Mgr. Benešovská svou nekompetentnosti způsobila mezinárodní komplikace hned na začátku spolupráce a to opakovaně.

5. Mgr Benešovská odmítla pomoci zajistit potřebné informace k pobytu na USW- ze strany USW. Studentce se podklady zajistit nepodařilo.Mgr. Benešovská navrhla jako jediné řešení to, že tedy studentka nemá nikam jezdit. Studentka vysvětlila, že by mě zrušení studia velmi poškodilo. Již podnikla mnohá rozhodnutí s tím, že bude studovat v zahraničí.
Mgr. Benešovská nakonec přislíbila, že pokud si sama studentka zajistí přestup na jinou univerzitu, tak zajistí změnu ve smlouvách. Všechny vydané smlouvy k danému datu domluvení přestupu již v té době byly s jménem University XY v Británii.
Několik měsíců po uzavření všech nominací se studentce opravdu z pozice studenta podařilo zajistit přestup na jinou univerzitu - přislíbenou nominaci Mgr. benešovská nepřeposlala. Na druhé univerzitě se tím cítili poškození, jelikož jim dalo mnoho práce domluvit na vedení university přijetí pozdní nominace.
6. Mgr Benešovská ignorovala dotazy studentky, které se týkaly Learning agreementu.
Mgr. Benešovská ubezpečila zahraniční koordinátorku, že nedostatky v dokumentaci jsou chybou studentky navrhla zrušení studia, což je v přímém rozporu se závazky plynoucích z podpisu účastnické smlouvy pana prorektora.
Studentka nemohla Learning agreement zkompletovat. To je práce Petry Benešovské ( Jančíkové ) a garanta předmětu. Garantka předmětu měla nastavenou automatickou zprávu, že se vrací za půl roku a nebyl nikdo kdy by ji nahradil. Petra Benešovská odmítla tento procesní a personální nedostatek řešit.

Petra Benešovská vyčkala a informovala studentku o zrušení ročního studia až 1 den před odletem.

Karlova Univerzita -toxické prostředí bez jakýchkoliv funkčních systémů pro řešení šikany a zneužívání moci.
Sylvie Boumová ( vedoucího zahraničního oddělení - jméno je veřejně dostupné), popřela význam svých slov z důkazů, které poukazují na to, že mohla úmyslně způsobit majetkovou újmu studentce a znevážit podpis prorektora. Karlova univerzita nabídla studentce mimosoudní finanční nabídku.. Sylvie Boumová údajně komunikovala v diplomatickém jazyce.
Sylvie Boumová stále pracuje na stejné pozici a formou zneužívání správní moci šikanuje studentku tím, že ji znepřístupnila informace které studentka potřebovala ohledně jejího dalšího studia.
Prosím napište na email reboundesetgmailcom zda jste také byli šikanováni.

děkuji


Email: reboundesetgmailcom
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (30.01.2022 17:20:16, .) [1. lékařská fakulta]
  Na fakultě jsem se postupně objevil v několika rolích a s cílenou šikanou jsem se nesetkal. Tedy s úmyslným poškozováním studentů/podřízených. Co tu ale bují poměrně intenzivně, to je pěstování dysfunkčního a toxického prostředí. Já měl štěstí a šlo spíše o nepříjemnosti v podobě horších známek, ale setkal jsem se s:
  - Obsahově nesmyslnými požadavky na ukončení klíčových předmětů, jakákoliv kritika "vysvětlena" tím, že studenti jsou líní. Na systémové úrovni je zde ignorace jakékoliv zpětné vazby jak na ose studenti-vyučující, tak i na osách asistenti-garanti, garanti navazujících předmětů a praxe-garanti. Na úrovni jednotlivců systém vedl k ukončení studia několika schopných nadějných studentů i k dostudování přizpůsobivých hlupáků.
  - Nepružnost ve změnách rozvrhu způsobená administrativní nezpůsobilostí - rozvrhy pro stovky studentů v ročníku řeší několik úředníků tak, že pro každý předmět mají izolovanou tabulku. Změna rozvrhu znamená administrativní manévry srovnatelné s mobilizací. Proto děkanát zuby nehty brání jakýmkoliv změnám - a to včetně odstranění očividných absurdit.
  - Nevýjimeční jsou docenti důchodového a těsně předdůchodového věku, kteří habilitaci toliko odseděli. Pro splnění podmínek akreditace jsou nenahraditelní, jen se nezvládají přizpůsobovat a tak se podílejí na přípravě studentů pro 80. léta. Když je takový člověk navíc poněkud defektní osobnost, buduje pověst příslušného pracoviště jako jámy pekelné. U nás je to zejména histologie a fyziologie.
  - Absence jiných než formálních kontrolních mechanismů v doktorském studiu. Teoreticky existují kontrolní mechanismy, které neumožní vypsat téma, u kterého školitel dostatečně nedoložil, že je téma s prostředky a materiálem, který má k dispozici, řešitelné. Prakticky se obcházejí někdy až obludným způsobem. Výsledek je ten, že máme celou řadu schopných doktorandů, kteří protahují a případně neúspěšně uzavírají studium jen z toho důvodu, že nemají jak provádět analýzu, která měla být základem jejich disertace - protože některé naše "vědecké" laboratoře nezvládají ani to, co musí bezchybně umět v každém paraklinickém traktu nemocnice okresního formátu.
  - Absence zpětné vazby řadový zaměstnanec-vedení.
  atp atd

  Takže to, co popisujete, není nic výjimečného na UK. Bohužel UK je moloch. Když vidíte, co všechno provedl Tomáš Zima a stejně to neotřáslo jeho pozicí - a dokonce nejspíš dostane nějakou prebendu na 1. LF UK - tak je to depresivní a nezdá se, že by to mělo nějaké řešení jiné než odchod. Kontrolní procesy UK jsou slabé a formální a medializace není moc účinná. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (30.01.2022 21:54:23, LS) Velice trefně napsané. Paní prorektorka Králičková veřejně slíbila některá zlepšení, ale její sliby jsou nedůvěryhodné. Například její slib o tom, že do konce roku 2021 budou vypracována práva studentů a nic a přislíbený ombudsman také nic.
   Obrátili jsme se na etickou komisi ohledně postupů, které by se daly nazvat cílená likvidace člověka a etická komise se odmítla zabývat stěžejními důkazy.Když si etická komise vybírá, kterými důkazy se ne/bude zabývat, tak to není funkční systém.
   Nebe například Uk point - studentka dala podnět k prošetření vykazování fiktivní poradenské činnosti a následně ji paní Součková a paní Nedvědová šikanovaly a smyšlenou nepravdivou informací ji zněpřístupnily všechny služby a odmítly ji poskytnout smlouva na základě rektorát čerpá fiananční prostředky z EU pro poradenské služby...
   reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (30.01.2022 21:57:28, LS) Velice trefně napsané. Paní prorektorka Králičková veřejně slíbila některá zlepšení, ale její sliby jsou nedůvěryhodné. Například její slib o tom, že do konce roku 2021 budou vypracována práva studentů a nic a přislíbený ombudsman také nic.
  Obrátili jsme se na etickou komisi ohledně postupů, které by se daly nazvat cílená likvidace člověka a etická komise se odmítla zabývat stěžejními důkazy.Když si etická komise vybírá, kterými důkazy se ne/bude zabývat, tak to není funkční systém.
  Nebo například Uk point - studentka dala podnět k prošetření vykazování fiktivní poradenské činnosti a následně ji paní Součková a paní Nedvědová šikanovaly a smyšlenou nepravdivou informací ji znepřístupnily všechny služby a odmítly ji poskytnout smlouvu na základě rektorát čerpá finanční prostředky z EU pro poradenské služby... reagovat zde

Podobné příspěvky:
 1. Pomoc se zkouškou - Zkoušky, zápočty, státnice
 2. Prosba o radu kde studovat porodní asistentku dálkově bez předešlé praxe? - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 3. Pomoc zkoušky - Zkoušky, zápočty, státnice
 4. pomoc při zk z biologie za odměnu - Univerzita Karlova
 5. Pomoc s matematikou !!! - Ostatní
 6. Pomoc s podklady pro VŠ - Pomoc při psaní prací
 7. Finanční matematika - POMOC - Ostatní
 8. Pomoc! Přijímačky z matiky!!! - Ostatní
 9. Pomoc - Ubytování a stravování
 10. Nabízím pomoc - Přijímačky, přípravné kurzy

Reakce na příspěvek

Tvé jméno:
Heslo:  pro možnost budoucí úpravy, obnovy nebo odstranění
Potvrzení hesla:
Tvůj email:   chci být emailem informován o reakcích na tento můj příspěvek

:) :D :( S04 S05 S06 ;) S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15
Tučnékurzívapodtržené  klikni a následně nahraď výraz TEXT. Např. [tucne] Toto bude tučným písmem [/tucne]

Telefon: Web: ICQ: Skype:

  Souhlasím s pravidly uvedenými níže.


Administrace příspěvku

Heslo:  pokud chceš administrovat reakci klikni u ní nejprve na "reagovat zde"

  

Obnovením se příspěvek posune na první pozici v seznamu příspěvků. Platnost zobrazení se nastaví od nového data obnovení.
Odstraněním dojde k nevratnému vymazání příspěvku včetně všech jeho reakcí z naší databáze.

Pravidla vložení

 1. Vložením příspěvku souhlasíš s jeho zveřejněním na webu vejska.cz.
 2. Pokud není zadáno heslo nebude v budoucnu možné příspěvek upravit, obnovit nebo odstranit.
 3. Při zapomenutí hesla správce doručí žadateli heslo nové pokud žádost byla zaslána z emailu uvedeného u daného příspěvku.
 4. Je na vkladateli, aby si před vložením zkontroloval správnost uvedených údajů (přes Zobrazit náhled).
 5. Obsah příspěvku nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi.
 6. Je zakázáno vkládat jakýkoli nezákonný obsah (vypracování bak., dipl. prací apod.) nebo obsah, který k nezákonnosti navádí.
 7. Je zakázáno vkládat duplicitní příspěvky (chceš-li příspěvěk posunout do horních pozic využij možnost Obnovit).
 8. Je zakázáno používat vulgární slova.
 9. Je zakázáno vkládat komerční sdělení.
 10. Je zakázáno vkládat odkazy, které vkladateli nebo spřízněné osobě přinášejí provizi.
 11. Je zakázáno vkládat nabídky půjček a úvěrů.

Pravidla zobrazení

 1. Příspěvek bude zveřejněn ihned po jeho vložení.
 2. Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvek nebo jeho část vymazat.
Poslední aktualizace údajů na stránce: 07.12.2023 12:00:56.