Přijímací zkoušky na Pedagogickou fakultu UK

Kategorie: Přijímačky, přípravné kurzy


Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) 12.06.2019 16:48:36, Lucka, zhlédnuto: 4433x, reakcí celkem: 0Reagovat na příspěvek
Ahoj,

mám (z dnešního dne) zkušenost s přijímacím řízením na Pedagogickou fakultu UK v Praze - obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ . Proto se s Vámi o ni mohu bezprostředně podělit:

Písemný test: Jedná se o test všeobecných studijních předpokladů složený ze 40 otázek, k jehož vypracování máte k dispozici časový limit 28 minut. Čas je zrádný, hlásí pouze to, že zbývají tři minuty do konce. Proto pokud vyloženě nevíte, jak si poradit s nějakou otázkou, přeskočte ji a vraťte se k ní, jen když vám zůstane čas na konci (nám radili nepřeskakovat, haha). Charakter otázek - všeobecné studijní předpoklady nevyžadují znalost vzorečků ani žádných specifických jazykových dovedností. Je to však logika, logika, logika. Takže se na to připravte. Z konkrétních případů bych zmínila text a práci s ním (typicky jako při maturitě z ČJ), asi tři cvičení a ke každému pět podbodů byly obrazce - jaký obrazec bude následovat v řadě (stejné obrazce jako v ukázkovém testu na stránkách fakulty), Hanojské věže, logická úloha s dětmi - pravidla, kdo před kým/za kým stojí a následně označit pravdivá a nepravdivá tvrzení, doplňování vhodných slov do textu, výroková logika (dvě pravdivá tvrzení a vyvodit správnost tvrzení třetího). Maximální možný počet bodů 40, minimální počet bodů pro postup do 2. kola pro rok 2019 22. Informaci o tom, zda jste prošli do dalšího kola, naleznete ve studijním informačním systému - pod kolonkou Moje přihlášky - Průběh přijímacího řízení. Tam vám nejdříve naskočí termín pohovoru (tzn. prošli jste dál), později dodají přesný počet bodů z testu.

Pohovor: Pohovor se skládá ze tří částí - pojímání dítěte a reflexe práce s dětmi, poznatky získané čtením odborné literatury a poznatky získané čtením krásné literatury. Rozeberu dílčí části samostatně:

1. Pojímání dítěte a reflexe práce s dětmi: Záleží zkoušející od zkoušejícího, jak bude tato část pojata. Dostanete čas na představení sebe sama, co jste studovali, proč chcete jít právě na pedagogickou fakultu. Měli byste být schopni říct, jaké máte zkušenosti s prací s dětmi: typicky letní tábory - oddíláci, programoví vedoucí, vedení různých kroužků, zájmových aktivit, já jsem zmiňovala hru na klavír a společné muzicírování s dětmi z mé bývalé mateřské školy. Pokud máte jakékoli certifikáty, vezměte s sebou. Někteří porotci (viz moje) jsou přísní a nepřeji vám je, jiní jsou milí, hodní a není se čeho bát. Po naší skupině chtěla např. Učitel a chyby - jak by k nim měl přistupovat ("správná" odpověď: Za chyby netrestáme, jsou podkladem pro další učení.), Jaké problémy mezi sebou řeší děti v dnešní době ("správnou" odpověď jsem se nedozvěděla), Jan Amos Komenský a jeho pohled na dítě, Aktuálně ze školství (orientovanost - inkluze, syndrom vyhoření), Proč byla prosazena inkluze (podle toho, co jsem slyšela z rozhovoru p. Valachové proto, aby školy dostávaly peníze na to, co od roku 2005 musel dělat zadarmo - vypořádat se s výukou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami...jestli je to "správná" odpověď, to vám nepovím:-)), ...
Maximální počet bodů 20.

2. Pedagogicko-psychologická literatura: Často jsem se setkala se stížnostmi na to, že nikde není vypsána žádná doporučená literatura. Můj osobní postup - projít si, co zajímavého mají v knihovně Pedagogické fakulty a z toho vybrat. Příklady: Vyučování jako dialog, Jak se učí učitelé, Stručné dějiny pedagogiky, Základy školní pedagogiky, Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi, Motivace žáků efektivní komunikací, Standardy na I. stupni ZŠ očima PAU, Metody aktivního vyučování: Spolupráce žáků ve skupinách, Jak získat, udržet a neztrácet autoritu, Alternativní školy a inovace ve vzdělávání, Dekáda romské inkluze 2005 - 2015, časopisy Informatorium, Komenský. Měla jsem 10 knížek, byli lidi, kteří přišli se seznamem obsahujícím knížky tři. Podle mého názoru 5-10 stačí.
Otázky (ke knize Jak získat, udržet a neztrácet autoritu): Co si představujete pod pojmem autorita? Prostřednictvím čeho se v knize dosahuje autority? Co vám v knize přišlo užitečné a využila byste to v praxi? Co vám naopak přišlo divné, s čím nesouhlasíte?
Otázky (ke knize Alternativní školy): Jaké znáte typy alternativních škol? Jaký je rozdíl mezi inovativní a alternativní školou?
Maximální počet bodů 20.

3. Krásná literatura: V této části je nutné předložit seznam (podobně jako v části 2) beletrie, kterou jste přečetli. Prosím, vyvarujte se předložení seznamu maturitní četby, s tím vás mohou poslat víte kam. Osvědčilo se mi rozdělit nadpisy tři kategorie: Literatura pro děti, Literatura pro mládež, Literatura pro dospívající a dospělé. Poslední zmíněná (a tedy i maturitní četba) opravdu nikoho moc nezajímá. Můj poměr knížek 6:5:4. Myslím, že stačí také cca kolem těch 10, ale převážně opravdu zařaďte literaturu pro děti
Otázky: Ve které z kníže je něco, co už jste použila v praxi při práci s dětmi? (Moje odpověď - Rychlé šípy - viz tábory) Proč máte zrovna tyhle knížky v dětské a tyhle v mládežnické? V čem vidíte tu hranici, ten rozdíl? Jakými znaky se vyznačuje literatura pro nejmenší děti (z hlediska obsahu - jaké jsou postavy - i formy - kratší kapitoly, velká písmena, nenáročný děj)? Bonusová otázka: Odkud jste? Znáte nějakého autora dětské tvorby z oblasti, ze které pocházíte?
Maximální počet bodů 10.

V daném čase se sejde okolo 10-12 lidí, které si postupně volají. Průměrná délka pohovoru na jednoho člověka je 15 minut (může se stát, že tam zkysnete půl hodiny jako my). Po třech lidech si je vždy zavolají dovnitř a dají podepsat protokol, v němž uvidíte i svůj získaný počet bodů za pohovor (max počet bodů za pohovor 50).

Maximální počet získaných bodů za celé přijímací řízení je 90, většinou stačí na přijetí něco přes 50 bodů, může to slézt i pod 50, pokud je málo studentů, popř. se jich mnoho nezapíše ke studiu.

Doufám, že moje zkušenost vám pomůže a neuvidím již tolik zoufalých dotazů na téma přijímacích zkoušek na pajdák :-)

Lucka

Email: kohutova.luckaseznamcz

Podobné příspěvky:
 1. Prodám učebnici přijímací řízení na PA - řešené otázeky bc. studium - Policejní akademie České republiky
 2. Příprava na úspěšné vykonání přijímací zkoušky - Policejní akademie České republiky
 3. Přijímací skoušky ČVUT FD - Přijímačky, přípravné kurzy
 4. Přijímací otázky a odpovědi - Přijímačky, přípravné kurzy
 5. Příjímací zkoušky na Policejní Akademii Praha - Stačí vypracované otázky? - Policejní akademie České republiky
 6. Přijímací zkoušky na UTB FMK a vše kolem této fakulty - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 7. Přijímací řízení - Mediální studia - Univerzita Karlova
 8. Ústní zkoušky - Slezská univerzita v Opavě
 9. PedF UK - Přijímací zkouška - Univerzita Karlova
 10. Přijímací řízení na VŠEM - Ostatní

Reakce na příspěvek

Tvé jméno:
Heslo:  pro možnost budoucí úpravy, obnovy nebo odstranění
Potvrzení hesla:
Tvůj email:   chci být emailem informován o reakcích na tento můj příspěvek

:) :D :( S04 S05 S06 ;) S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15
Tučnékurzívapodtržené  klikni a následně nahraď výraz TEXT. Např. [tucne] Toto bude tučným písmem [/tucne]

Telefon: Web: ICQ: Skype:

  Souhlasím s pravidly uvedenými níže.


Administrace příspěvku

Heslo:  pokud chceš administrovat reakci klikni u ní nejprve na "reagovat zde"

  

Obnovením se příspěvek posune na první pozici v seznamu příspěvků. Platnost zobrazení se nastaví od nového data obnovení.
Odstraněním dojde k nevratnému vymazání příspěvku včetně všech jeho reakcí z naší databáze.

Pravidla vložení

 1. Vložením příspěvku souhlasíš s jeho zveřejněním na webu vejska.cz.
 2. Pokud není zadáno heslo nebude v budoucnu možné příspěvek upravit, obnovit nebo odstranit.
 3. Při zapomenutí hesla správce doručí žadateli heslo nové pokud žádost byla zaslána z emailu uvedeného u daného příspěvku.
 4. Je na vkladateli, aby si před vložením zkontroloval správnost uvedených údajů (přes Zobrazit náhled).
 5. Obsah příspěvku nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi.
 6. Je zakázáno vkládat jakýkoli nezákonný obsah (vypracování bak., dipl. prací apod.) nebo obsah, který k nezákonnosti navádí.
 7. Je zakázáno vkládat duplicitní příspěvky (chceš-li příspěvěk posunout do horních pozic využij možnost Obnovit).
 8. Je zakázáno používat vulgární slova.
 9. Je zakázáno vkládat komerční sdělení.
 10. Je zakázáno vkládat odkazy, které vkladateli nebo spřízněné osobě přinášejí provizi.
 11. Je zakázáno vkládat nabídky půjček a úvěrů.

Pravidla zobrazení

 1. Příspěvek bude zveřejněn ihned po jeho vložení.
 2. Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvek nebo jeho část vymazat.
Poslední aktualizace údajů na stránce: 14.04.2024 15:28:32.