Jdete někdo na Biochemii na UK v Praze?


Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) 10.03.2010 14:19:16, Pandina, zhlédnuto: 1898x, reakcí celkem: 1Reagovat na příspěvek
Hlavní obrázekZdravím, půjdu na PřF UK, podala jsem přihlášku a v červnu jdu na přijímačky... Kdyby tam někdo chtěl jít taky, tak třeba napište, můžem se o tom poradit, docela sháním nějaký onformace o té knížce OSP, ze které je ta druhá část přijímaček. Nebo máte třeba někdo už s fakultou biochemie zkušenosti? Pokud ano, budu ráda, když mi třeba nějaké napíšete - jak je to s náročností rozvrhu, jaký jsou zkoušky, jestli jsou hodní, apod. Jsem už 1 rok na jiné VŠ, ale nebaví mě to, tak chci zkusit tento obor :)

Email: majicka12345centrumcz
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (04.06.2012 13:38:45, Januss) Vím, že příspěvek nahoře je z roku 2010, přesto na něj reaguji pro sdělení informací lidem, který tento server někdy navštíví a bude jich studium biochemie zajímat. Hned na úvod třeba říci, že to rozhodně není lehké studium, a rozhodně ne masové. I když se přijímá možná více lidí (průměrně 130-podle současné staistiky), úspěšnost přijetí rok od roku klesá (v roce 2011/12 byla 57%), což není překvapivé, hlavně z kapacitních důvodů. Bc. studium ale ukončí v řádném termínu méně než 20 lidí. O čem studium je vysvětluje takzvaná Karolinka, která je zveřejněna na fakultních webových stránkách pro studium (vždy v aktuální verzi: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/soubory-aktualit/karolinka-2011-2012/view).

  Tady je výsek z aktuální Karolinky - Bc. studium:
  9.1.1.StudijníoborBiochemie
  Garantstudijníhooboru:prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
  Úvod
  Bakalářské studium Biochemie představuje samostatný tříletý studijní obor, na
  který může navázat dvouleté studium magisterské. Jde o multidisciplinární studijní
  obormezichemií,biologií,biomedicínouadalšímivědamiúzcesouvisejícímisprocesy
  vorganismu.
  Doporučen ýstudijníplán
  A.Fakulta: Přírodovědecká
  B.Typstudijníhoprogramu:Bc.
  C.Standardnídobastudia vletech: 3
  D.Studijní program:Biochemie
  E.Studijní obor:Biochemie
  F.Úsekstudia:ročník
  H.Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ: Pro konání poslední části je nutno
  absolvovat všechny předepsané povinné předměty, za povinně volitelné předměty
  získat minimálně 6 kreditů a celkem získat alespoň 180 kreditů. Podmínky pro
  konáníjinénežposledníčástijsoushodnéspodmínkamiprokonáníposledníčásti.
  I.Částistátní závěrečné zkoušky:
  SZ1:Obhajobabakalářské práce
  SZ2:Analytická chemie
  SZ3:Anorganická chemie
  SZ4:Biochemie
  SZ5:Fyzikálníchemie
  SZ6:Organická chemie
  J.Celkový početkreditůza povinné předměty:154(47+51 +53+3)
  K.Minimální početkreditůza povinně volitelné předměty:6
  Další informacekestátní závěrečnézkoušce
  Všechny části státní závěrečné zkoušky se konají v témže termínu (buď jarním
  anebo podzimním).

  1.úsekstudia
  Kód - Název - Rozsah - Kredity- Semestr
  Povinné předměty
  MC250C01 Praktikum z laboratornítechniky
  biochemie
  N
  0/4Z 6 Z
  MC240P21A Anorganickáchemie I(b)
  N
  2/2Z+Zk 4 Z
  MC260P54 Obecnáchemie (proKATA,biochem.
  abiol.obory)
  ZN
  3/2Z+Zk 6 Z
  MS710P52 Matematika A1
  N1
  4/4Z+Zk 8 Z
  MS730A TělesnávýchovaI 0/2Z 1 Z
  MC240P21B Anorganickáchemie II (b)
  KN
  2/2Z+Zk 4 L
  MC250P05N Úvoddobiologie rostlin 2/0Zk 3 L
  MC250P46N Úvoddobiologie živočichů 2/1Z+Zk 4 L
  MC270P01 Organickáchemie I(a) 3/2Z+Zk 6 L
  MFPL302 Fyzika Iprobiochemii 2/2Z+Zk 4 L
  MS730B TělesnávýchovaI 0/2Z 1 L
  Povinné předmětycelkem 47
  Povinně volitelné předměty
  MB151P95 Základybuněčné biologie
  ZN
  2/0Zk 3 Z
  MC250P49 Biologie probiochemiky 2/0Zk 3 Z
  Minimální početkreditů:3
  Doporučené volitelné předměty
  MC260P48 RepetitoriumzfyzikyI 2/0— 0 L
  MS710P57 Repetitoriumstředoškolské matematiky
  N
  0/2 Z 1 Z i L
  MS710P07B Výpočetnítechnika
  ZN
  1/1 Z 2 L
  MC240C11N Anorganicképraktikum(biochemiea uč.
  chemie)
  ZN
  0/5[D]Z 3 L
  MS710P53 Matematika A2
  N
  4/4 Z+Zk 8 L
  MS710C10B Repetitoriummatematiky 0/2— 0 L
  1
  PředmětnahrazujeMS710P04A aMS710C04.

  1.-3.úsek studia
  Povinné předměty
  Kód Název Rozsah Kr. Sem.
  MS730LK Letníkurz TV I. 0/1[T]Z 1 L
  MS730ZK Zimníkurz TV 0/1[T]Z 1 Z
  MS730LK2 Letníkurz TV II. 0/1[T]Z 1 L
  Povinné předmětycelkem 3
  2.úsekstudia
  Studentizapsaníkestudiuvakademickémroce2010/11nebodříve,kteřínesplnili
  matematiku (předmět MS710P04A nebo MS710C04), zapisují stejné předměty jako
  vloňském akademickém roce.Novězaložené předmětyzajišťujíjejichvýuku.
  226
  2011/2012 Studijníobor:Biochemie
  Kód Název Rozsah Kr. Sem.
  Povinné předměty
  MFPL303 Fyzika II pro biochemii 3/1Z+Zk 6 Z
  MC260P01M Fyzikálníchemie I (b)
  P Z
  2/1Z+Zk 4 Z
  MC230P31A Analytickáchemie I+II (b) 4/2Z+Zk 8 Z
  MC270P02N Organickáchemie II(a) 3/2Z+Zk 6 Z
  MC270C99O Organické praktikumA
  2
  0/2[T]Z 6 Z iL
  MC230P32 Toxikologie 2/0Zk 2 Z
  MS730A2 TělesnávýchovaII 0/2Z 1 Z
  MC250P03I Biochemie I
  Z
  4/0Zk 4 L
  MC250C24 Cvičeníz biochemie pro biochemiky
  N
  0/2Z 3 L
  MC250C31N Biochemické praktikum 0/4Z 6 L
  MC260P02M Fyzikálníchemie II(b)
  KZ
  2/1Z+Zk 4 L
  MS730B2 TělesnávýchovaII 0/2Z 1 L
  Povinné předmětycelkem 51
  Doporučené volitelné předměty
  MC250P07B Internet abioinformatika 2/1Zk 3 Z
  MC270P45 Jadernáchemie 2/1Zk 4 Z
  MC240P48 Koordinačnía supramolekulárníchemie
  Z
  2/0 Zk 3 Z
  MS760A CizíjazykI
  P Z
  0/4 Z 2 L
  MC270C49 Praktikumzjadernéchemie 0/3Z 3 L
  MC260P37 Makromolekulárníchemie 2/1Z+Zk 4 L
  2
  Studentitohotooboruzapisujívzimním semestru.
  3.úsekstudia
  Kód Název Rozsah Kr. Sem.
  Povinné předměty
  MC250P03B Biochemie II 4/1Z+Zk 7 Z
  MC250C17N Pokročilé praktikum z biochemie 0/4Z 6 Z
  MC260C45N Praktikum z fyzikálníchemie
  P
  0/4Z 6 Z
  MC250P09A Metodybiochemie 2/0Zk 3 Z
  MC250P09B Biochemické afyzikálně chemické metody
  studia biomolekul
  2/0Zk 4 Z
  MC250P15 Molekulárníbiologiea genetikaI 2/0Zk 3 Z
  MS760ZK Zkouškaz cizíhojazyka 0/0Z+Zk 1 Z
  MC230C01N Praktikum z analytické chemie 0/4Z 6 L
  MC250P34 Biochemie jako teoretickýzáklad
  biomedicíny
  2/0Zk 3 L
  MC250P08 Biochemie abiologie mikroorganismů 2/0Zk 3 L
  MC250C09 Praktickácvičenízbiochemie abiologie
  mikroorganismů
  K
  0/1Z 1 L
  MC250BP3 Bakalářský projekt
  3
  0/10Z 10 L
  Povinné předmětycelkem 53
  227
  Navazujícímagisterskýstudijní program:Biochemie 2011/2012
  MC260P11M Chemická struktura (b)
  4
  2/1Z+Zk 4 Z
  Povinně volitelné předměty
  MC250P19 Klinickáaanalytickábiochemie 3/0Zk 3 L
  MC250P51 Aplikovaná biochemie 2/0Zk 3 L
  Minimální početkreditů:3
  Doporučené volitelné předměty
  MS710P05 Matematická statistika
  Z
  2/0 Zk 2 L
  MS710C05 Cvičenízmatematickéstatistiky
  K
  0/2 Z 2 L
  MS760B CizíjazykII
  P Z
  0/4 Z 2 Z
  MC250P65 Biochemierostlin 2/0Zk 2 L
  MC250P50 Managementbiochemie 2/0Zk 3 L
  MC250P07A Využitípočítačůproprezentace 2/1Zk 3 L
  3
  Odakademického roku2011/12 je za tentopředmět10 kreditů.
  4
  Předmět je přesunut do navazujícího magisterského studia, studenti zapsaní v roce
  2009/10nebodříve ho plníještě vrámci bakalářského studia.
  ................................

  Je to těžký obor, tak jako jiné, bez učení to nejde a není to obor pro všechny. Já mít tu možnost, asi si zvolím obor více aplikovatelný do života, třeba na VŠCHT. Ale pro milovníky chemie a biologie (ale spíš chemie) je to hezký obor, ne moc populární mezi ostatními chemiky, ale jinak hezký. Tak snad někomu tyto informace pomohli. reagovat zde

Podobné příspěvky:
 1. Aplikovaná nanotechnologie, bakalářské studium, máte někdo zkušenost? - Informace o studiu
 2. Byl jste někdo na kurzu E-medik? - Přijímačky, přípravné kurzy
 3. Poradí někdo??? - Ostatní
 4. Bc. na VŠTE a Mgr. na JČU/jiné VŠ třeba v Praze? - Výběr vysoké školy
 5. Může mi někdo poradit? - Přijímačky, přípravné kurzy
 6. Přijímací řízení Univerzita Karlova v Praze - Přijímačky, přípravné kurzy
 7. Kam na biochemii - Výběr vysoké školy
 8. Hledám ubytování v Praze - Ubytování a stravování
 9. prosim nazory na LF v Praze, presneji fyzioterapie - Výběr vysoké školy
 10. PROSÍM POMOC- VŠO PRAHA + UBYTOVÁNÍ V PRAZE - Informace o studiu

Reakce na příspěvek

Tvé jméno:
Heslo:  pro možnost budoucí úpravy, obnovy nebo odstranění
Potvrzení hesla:
Tvůj email:   chci být emailem informován o reakcích na tento můj příspěvek

:) :D :( S04 S05 S06 ;) S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15
Tučnékurzívapodtržené  klikni a následně nahraď výraz TEXT. Např. [tucne] Toto bude tučným písmem [/tucne]

Telefon: Web: ICQ: Skype:

  Souhlasím s pravidly uvedenými níže.


Administrace příspěvku

Heslo:  pokud chceš administrovat reakci klikni u ní nejprve na "reagovat zde"

  

Obnovením se příspěvek posune na první pozici v seznamu příspěvků. Platnost zobrazení se nastaví od nového data obnovení.
Odstraněním dojde k nevratnému vymazání příspěvku včetně všech jeho reakcí z naší databáze.

Pravidla vložení

 1. Vložením příspěvku souhlasíš s jeho zveřejněním na webu vejska.cz.
 2. Pokud není zadáno heslo nebude v budoucnu možné příspěvek upravit, obnovit nebo odstranit.
 3. Při zapomenutí hesla správce doručí žadateli heslo nové pokud žádost byla zaslána z emailu uvedeného u daného příspěvku.
 4. Je na vkladateli, aby si před vložením zkontroloval správnost uvedených údajů (přes Zobrazit náhled).
 5. Obsah příspěvku nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi.
 6. Je zakázáno vkládat jakýkoli nezákonný obsah (vypracování bak., dipl. prací apod.) nebo obsah, který k nezákonnosti navádí.
 7. Je zakázáno vkládat duplicitní příspěvky (chceš-li příspěvěk posunout do horních pozic využij možnost Obnovit).
 8. Je zakázáno používat vulgární slova.
 9. Je zakázáno vkládat komerční sdělení.
 10. Je zakázáno vkládat odkazy, které vkladateli nebo spřízněné osobě přinášejí provizi.
 11. Je zakázáno vkládat nabídky půjček a úvěrů.

Pravidla zobrazení

 1. Příspěvek bude zveřejněn ihned po jeho vložení.
 2. Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvek nebo jeho část vymazat.
Poslední aktualizace údajů na stránce: 21.05.2024 23:03:26.