Adiktologie


Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) 24.03.2008 18:34:19, Lucka, zhlédnuto: 1307x, reakcí celkem: 2Reagovat na příspěvek
Ahoj studuje někdo adiktologii?Zajímalo by mě jaké je přijímací řízení a jak se tam studuje(v Praze)?Děkuji za odpovědi:)
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (24.03.2008 19:12:25, Jája) Ahojky. Nestuduju, ale narazila jsem na tento článek náhodou. Tak ti ho kopíruju.
  Požadavky pro přijetí
  Studium je vhodné pro všechny, kdo se o práci s lidmi v obtížných životních situacích či v oblasti závislého chování zajímají nebo v ní už pracují. Musí mít středoškolské vzdělání nejlépe humanitního nebo všeobecného zaměření ukončené maturitní zkouškou. Výhodou je praxe, i krátkodobá např. v roli dobrovolníka v pomáhajících profesích nebo v jakémkoli typu drogové služby.
  Zájemci o studium musí ve stanoveném termínu zaslat vyplněnou přihlášku k přijímacímu řízení (ke stažení na https://www.is.cuni.cz/studium/prijriz/index.php), potvrzení od praktického lékaře a potvrzení o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (510,- Kč) a úspěšně složit přijímací zkoušky.

  Přijímací zkoušky
  Přijímací řízení se skládá ze dvou částí, písemné a ústní zkoušky, jež mají povinnou a dobrovolnou část. Uchazeč bude ke studiu přijat pouze pokud úspěšně zvládne obě jejich povinné části.

  a) povinná část přijímacího řízení

  písemný znalostní test z oboru adiktologie - zaměřuje se na ověření znalosti základních oborových pojmů obsažených v publikaci: Kalina, K. a kol. (2001). Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Filia Nova (plná elektronická verze je zdarma ke stažení na: http://www.drogy-info.cz/article/archive/64/ - hesla je nutná otevírat podle písmen).
  písemný znalostní test v oborech biologie, chemie a fyziky - společný pro všechny uchazeče o studium v bakalářských studijních programech Specializace ve zdravotnictví na 1. LF UK. Test vychází z Modelových otázek (možno zakoupit v pokladně děkanátu).
  ústní pohovor - má tři části:
  A) rozprava nad výsledky písemných testů a případné doplňující otázky k nim
  B) ověření schopností uchazeče porozumět odbornému textu (např. uchazeč přečte komisí vybraný úryvek odborného textu a zodpoví otázky k jeho obsahu)
  C) doplňující otázky o motivaci ke studiu.

  Všechny tři části ústní zkoušky jsou bodovány a konečný výsledek tvoří součet všech získaných bodů.

  b) nepovinná část přijímacího řízení
  Tato část může uchazečům pomoci získat další body za činnosti, jimiž prokazují svoji motivaci a připravenost ke studiu:

  odborná praxe nebo dobrovolnická činnost v oboru - potvrzuje motivaci ke studiu a hodnocena je délka, intenzita a náročnost praxe. Bodově zvýhodněni jsou uchazeči, kteří prokáží, že pracovali jako dobrovolníci či placení pracovníci v organizaci, jež poskytuje služby v oboru adiktologie. Uchazeč musí předložit písemné potvrzení podepsané odpovědným pracovníkem organizace, pro niž pracoval. Z potvrzení musí být zřejmé co, kde a jak dlouho uchazeč vykonával a musí na něm být uveden telefonický a e-mailový kontakt na odpovědného pracovníka. Případné hodnocení práce uchazeče a jeho přínosu pro danou organizaci je výhodou.
  předložení odborné písemné práce na téma z oboru adiktologie - dle uvážení uchazeče. Vytištěná a svázaná práce (1 ks) musí být přiložena k přihlášce ke studiu. Může jít např. o práce vytvořené v rámci Středoškolské odborné činnosti, absolventské práce apod., není však podmínkou a uchazeč může předložit jakýkoli odborný text, který sám napíše. Součástí práce musí být písemné prohlášení, v němž uchazeč svým podpisem potvrzuje, že je autorem textu. Hodnocena je odborná i formální úroveň textu. V případě, že uchazeč úspěšně zvládne písemnou část přijímacích zkoušek, je součástí ústních pohovorů rozprava nad jím předloženou prací.
  SNAD DOBŘE POSLOUŽÍ, LUCI.:) reagovat zde
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (29.03.2008 16:25:00, Lucka) Ahoj Jájo moc dík za informace,je toho teda dost:) a vzhledem k tomu,že nejsem z gymplu tak pro mě bude chemie asi docela horor ale za rok to zkusím,fakt dík,zdraví Lucka:) reagovat zde

Podobné příspěvky:
 1. Adiktologie 1.LF - Informace o studiu
 2. Adiktologie - Ostatní
 3. Koupím modelové otázky na LF1, obor Adiktologie - Přijímačky, přípravné kurzy

Reakce na příspěvek

Tvé jméno:
Heslo:  pro možnost budoucí úpravy, obnovy nebo odstranění
Potvrzení hesla:
Tvůj email:   chci být emailem informován o reakcích na tento můj příspěvek

:) :D :( S04 S05 S06 ;) S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15
Tučnékurzívapodtržené  klikni a následně nahraď výraz TEXT. Např. [tucne] Toto bude tučným písmem [/tucne]

Telefon: Web: ICQ: Skype:

  Souhlasím s pravidly uvedenými níže.


Administrace příspěvku

Heslo:  pokud chceš administrovat reakci klikni u ní nejprve na "reagovat zde"

  

Obnovením se příspěvek posune na první pozici v seznamu příspěvků. Platnost zobrazení se nastaví od nového data obnovení.
Odstraněním dojde k nevratnému vymazání příspěvku včetně všech jeho reakcí z naší databáze.

Pravidla vložení

 1. Vložením příspěvku souhlasíš s jeho zveřejněním na webu vejska.cz.
 2. Pokud není zadáno heslo nebude v budoucnu možné příspěvek upravit, obnovit nebo odstranit.
 3. Při zapomenutí hesla správce doručí žadateli heslo nové pokud žádost byla zaslána z emailu uvedeného u daného příspěvku.
 4. Je na vkladateli, aby si před vložením zkontroloval správnost uvedených údajů (přes Zobrazit náhled).
 5. Obsah příspěvku nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi.
 6. Je zakázáno vkládat jakýkoli nezákonný obsah (vypracování bak., dipl. prací apod.) nebo obsah, který k nezákonnosti navádí.
 7. Je zakázáno vkládat duplicitní příspěvky (chceš-li příspěvěk posunout do horních pozic využij možnost Obnovit).
 8. Je zakázáno používat vulgární slova.
 9. Je zakázáno vkládat komerční sdělení.
 10. Je zakázáno vkládat odkazy, které vkladateli nebo spřízněné osobě přinášejí provizi.
 11. Je zakázáno vkládat nabídky půjček a úvěrů.

Pravidla zobrazení

 1. Příspěvek bude zveřejněn ihned po jeho vložení.
 2. Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvek nebo jeho část vymazat.
Poslední aktualizace údajů na stránce: 21.05.2024 23:03:26.