Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Vložit nový.
Kategorie.
Vysoké školy.
Přidej se k nám.
Anketa.
Kde při studiu bydlíš?

Na koleji (26%)
 
V podnájmu (24%)
 
Ve vlastním bytě (19%)
 
U rodičů (29%)
 

Celkový počet odpovědí: 4890.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.

Speciální pedagogiku chodí studovat i úspěšní manažeři po čtyřicítce

Kategorie: Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o.


12.09.2013 22:46:53, Jan Červenka, zhlédnuto: 799x, reakcí celkem: 0Reagovat na příspěvek
Hlavní obrázekSpeciální pedagogika – pomáhající profese s širokým spektrem uplatnění, kterou nelze dělat „pro peníze“.

Obor, který neslibuje zázračné výdělky, a přesto je vysoce atraktivní i pro ty, kteří již třeba i nějakou vysokou školu vystudovanou mají. O vysokém zájmu o Speciální pedagogiku svědčí i fakt, že ji lze studovat rovnou na několika veřejných i soukromých vysokých školách. „Často se setkávám s tím, že tento obor přicházejí studovat třeba úspěšní manažeři, kteří po 35. nebo 40. roce života hledají něco, co by je naplňovalo,“ říká PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D., vedoucí Katedry speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha (UJAK). Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění na mnoha místech – třeba i na misích v Amazonském pralese.

Jaký typ lidí tedy speciální pedagogiku vlastně chodí studovat?

Je to různorodé. U prezenčních programů je pro studenty atraktivní zejména určitá transoborovost – speciální pedagogika zasahuje do filosofie, medicíny, etiky, psychologie... Tito studenti jsou často humanitně zaměření, často děti z lékařských nebo učitelských rodin. Hlásí se k nám po střední škole zdravotní sestry nebo učitelky mateřských škol, mladí lidé, jejichž středoškolská studia zkrátka už směřovala k nějaké pomáhající profesi. Nebo naopak jsou to studenti z úplně odlišných oborů, které speciální pedagogika láká svou atraktivností. U studentů kombinovaného studia si dělám takový soukromý průzkum, kdy se jich ptám, co je ve věku 35 let nebo i 40 a výše motivovalo k dalšímu studiu. Je zajímavé, že motivem je mnohdy snaha o nějaké bilancování, které přichází v určitém věku. Tito lidé často vykonávali třeba velmi dobře ohodnocenou manažerskou funkci, která je ale osobnostně nenaplňovala. Vidí ještě velký kus života před sebou a odhodlají se profesní i často osobní život zcela změnit. Jdou v tomto věku dále studovat i přesto, že jim na první pohled nic nechybí. Dobrý osobní pocit a výsledky z práce jsou tak velkou motivací. Další motivací může být i změna dosavadní profesní cesty. Jedná se již o špatnou volbu střední školy, kdy tito lidé často šli třeba na technické nebo ekonomické obory, ty vystudovali a po čase zjistili, že to vůbec nemohou nebo nechtějí dělat. Speciální pedagogiku lidé nestudují kvůli titulu, je to studium vcelku náročné, ale velmi zajímavé. Studenti si ho volí proto, že chtějí někomu odborně pomoci, že je práce s osobami s jinakostí láká nebo je to pro některé výzva pomoci jiným dosáhnout cíle.

Kde se absolventi nejčastěji uplatní?

Uplatnění je opravdu široké. Samozřejmě prioritně spočívá v oblasti speciálního školství, čili ve školách pro žáky se sluchovým, zrakovým, tělesným postižením, chronicky nemocné atd. Dále je to oblast poruch chování, zde se mohou uplatnit v organizacích pro osoby závislé na návykových látkách, ve výchovných, diagnostických ústavech, v dětských domovech... Pak jsou to pracoviště, které se zabývají problematikou komunikačního systému. V této oblasti naši absolventi bakalářského programu mohou působit jako logopedičtí asistenti. Dále se jedná o pracoviště zabývající se poradenstvím a intervencí osob s poruchami a vadami zraku, sluchu atd.. Můžeme sem zařadit i pracoviště v oblasti sociální práce a práce se seniory. Absolventi pracují jako manažeři vzdělávacích a sociálních oblastí, působí v neziskovém sektoru, v nejrůznějších nadacích a humanitárních organizacích, vyjíždějí na nejrůznější zahraniční mise... zde všude mohou uplatnit svou kreativitu, empatii a vyvinutou schopnost zvládat stres. Mám samozřejmě vždy radost, když se studenti dále uplatňují ve svém oboru, nicméně mám vypozorováno, že i když naši absolventi jdou mimo tento svůj obor, jsou často velmi úspěšní.

V čem je specifické již samotné studium?

Realizujeme klasické strukturované studium. Studium je rozděleno na tříleté bakalářské a dvouleté magisterské. V prvním ročníku bakalářského studia SPPG - vychovatelství začínáme takzvaným univerzitním základem, kdy stavíme základní pilíře celého oboru, a tedy vycházíme z filosofie, psychologie, etiky..., ve druhém ročníku se začnou větvit jednotlivé specializace, přičemž chceme studenty seznámit se základy všech specializací - disciplín v oblasti speciální pedagogiky. Tato problematika se přitom dělí nejen podle jednotlivých druhů a typů postižení, ale také podle věkové struktury – v současné době je trendem posun zájmu speciální pedagogiky i do dospělého věku. Speciální pedagog tak pracuje s klientem od narození až po seniorský věk. To je poměrně nový trend, dříve se speciální pedagogika soustředila zejména na školní a předškolní prostředí. Přitom se velmi jasně ukazuje nutnost tohoto celostního přístupu. V seniorském věku mají lidé často snížené kognitivní schopnosti, s věkem přibývají další handicapy... Tomu všemu tedy odpovídá i struktura studia. Zajímavé je určitě i zaměření směrem k multi - interkulturalitě – Česká republika je otevřena práci s menšinami, cizinci a jinými kulturami. Důležité jsou i předměty zaměřené na autoregulaci ve speciální pedagogice, díky nimž se studenti naučí lépe chránit například proti syndromu vyhoření, který je u této profese velmi častý, dále si nacvičí různé relaxační a léčebné mechanismy. Nicméně studium je opravdu pestré – další předměty se orientují částečně i na právní problematiku, problematiku neziskového sektoru, sociální práci a podobně. K tomu přistupují samozřejmě i volitelné předměty, které si student volí podle své specializace.

To je tedy teoretická rovina, jaké je propojení s praxí?

Praxe je u tohoto oboru nedílnou součástí studia, což samozřejmě neplatí jen pro UJAK. Studenti z praxe vypracovávají zápočtovou práci, kde je přesně stanoveno, jakými nástroji, včetně například fotografií nebo grafů, mají svou zkušenost z praxe reflektovat. Díky tomu si z praxe odnášejí opravdu důkladnou průpravu. Univerzita má smluvní zařízení praxí, přičemž těchto zařízení je celá škála proto, aby bylo možné pokrýt všechny oblasti, na které se speciální pedagogika soustředí. Studium je přitom zaměřeno skutečně prakticky: v prvním ročníku si studenti praxi volí sami dle svého profesního zájmu, ve druhém je povinnost výběru mezi psychopedickým nebo etopedickým zařízením. Studenti výběrově skládají státní závěrečnou zkoušku buď z psychopedie nebo z etopedie, a proto chceme, aby se s touto problematikou potkali všichni povinně i v praxi. Ve třetím ročníku už si student volí praxi podle své specializace.

Pokud tedy uvažuji o studiu podobného oboru, na co bych se měl kromě již zmíněného zaměřit?

Je důležité, aby katedra, či univerzita, kam se hlásíte, "žila". Aby se například účastnila odborných konferencí nebo je sama pořádala, kde se často setkávají absolventi, vyučující, studenti i přední odborníci z terénu. Máme s podobnými akcemi velmi dobré zkušenosti, vždy následuje bohatá diskuse, které necháváme značný prostor, aby si všichni zúčastnění mohli vyměnit zkušenosti a poznatky z terénu, praxe i teoretické sféry. Za tyto akce mohu zmínit například mezinárodní vědeckou konferenci Rodina ve II. decénniu 21. století, nejrůznější projekty, v nichž jsou zapojeni studenti magisterského a doktorského programu – například v rámci spolupráce s městskou částí Praha 3, kde je unikátní integrační centrum Zahrada, kde naši studenti pracují s dětmi s nejtěžšími druhy kombinovaného postižení. Odborníci tohoto centra pak připravují specializované semináře pro naše studenty. Dále máme projekty zaměřené na syndrom týraného a zneužívaného dítěte – na jeden z těchto projektů jsme nyní získali grant. Ucházíme se samozřejmě i o další granty z oblasti našeho profesního zájmu. Naši studenti působí i na různých misích: měli jsme studenty i v amazonském pralese, kde pomáhali tamním obyvatelům, kteří měli nějaký handicap, hodně jich bylo např. se sluchovým postižením, jak si vzpomínám. Obecně také na mnoha školách nastává trend, kdy se univerzity snaží, aby bylo studium přístupné všem vážným zájemcům – z tohoto důvodu máme také u nás zřízeno Akademické poradenské centrum UJAK, na něž se mohou obracet studenti, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, dále zájemci o studium i naši studenti, kteří potřebují např. studijní, profesní, psychologické a další poradenství. Obdobná centra se přitom stala nedílnou součástí mnoha univerzit.

Email: cervenka.janujakcz, Web: www.ujak.cz

Podobné příspěvky:
 1. Studovat byznys anglicky v Praze? Je to možnost i pro Čechy, kteří nemohou nebo nechtějí vyjet - NEWTON University
 2. Studovat byznys anglicky v Praze? Je to možnost i pro Čechy, kteří nemohou nebo nechtějí vyjet - NEWTON University
 3. Studovat v Dánsku se vyplatí - Zajímavosti
 4. Studovat lze v každém věku - Bankovní institut vysoká škola, a.s. - už ne

Reakce na příspěvek

Tvé jméno:
Heslo:  pro možnost budoucí úpravy, obnovy nebo odstranění
Potvrzení hesla:
Tvůj email:   chci být emailem informován o reakcích na tento můj příspěvek

:) :D :( S04 S05 S06 ;) S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15
Tučnékurzívapodtržené  klikni a následně nahraď výraz TEXT. Např. [tucne] Toto bude tučným písmem [/tucne]

Telefon: Web: ICQ: Skype:

  Souhlasím s pravidly uvedenými níže.


Administrace příspěvku

Heslo:  pokud chceš administrovat reakci klikni u ní nejprve na "reagovat zde"

  

Obnovením se příspěvek posune na první pozici v seznamu příspěvků. Platnost zobrazení se nastaví od nového data obnovení.
Odstraněním dojde k nevratnému vymazání příspěvku včetně všech jeho reakcí z naší databáze.

Pravidla vložení

 1. Vložením článku (příspěvku) souhlasíš s jeho zveřejněním na webu Vejska.cz.
 2. Pokud není zadáno heslo nebude v budoucnu možné článek upravit, obnovit nebo odstranit.
 3. Při zapomenutí hesla správce doručí žadateli heslo nové pokud žádost byla zaslána z emailu uvedeného u daného článku.
 4. Je na vkladateli, aby si před vložením zkontroloval správnost uvedených údajů (přes Zobrazit náhled).
 5. Je zakázáno používat cizí zdroje bez jejich uvedení.
 6. Je zakázáno používat vulgární slova.

Pravidla zobrazení

 1. Článek musí být schválen.
 2. Za obsah článku odpovídá jeho autor.
 3. Obsah článku musí být vysokoškolské tématiky.
 4. Vložení PR článku (kategorie Sponzorované) podléhá platnému ceníku.
 5. Komentáře k článku (pokud jsou povoleny) se zobrazí ihned po jejich vložení.

Pravidla provize

 1. Nárok na provizi vzniká dnem zveřejnění článku na webu Vejska.cz.
 2. Provize bude uznána pouze u článků, které jsou vlastním dílem jejich autorů.
 3. Provize bude připsána na uvedený účet (za splnění bodu 1) do 14 dní.
 4. Provizi lze nárokovat pouze u článku, u kterého bylo uvedeno číslo účtu.
 5. Výše provize je 100 Kč za každý schválený článek.
 6. Minimální vyplácená částka provize je 100 Kč.
 7. Provizi nelze kombinovat s běžícími soutěžemi.
 8. Tato akce je platná do odvolání.
Poslední aktualizace údajů na stránce: 21.05.2024 23:03:26.