Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Vložit nový.
Kategorie.
Vysoké školy.
Přidej se k nám.
Anketa.
Jaké je tvé cílové studium?

Bakalářské (49%)
 
Magisterské (34%)
 
Doktorské (16%)
 

Celkový počet odpovědí: 518.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.

Dálkové placené studium na veřejných vysokých školách v dalším vzdělávání


06.03.2013 20:51:27, Jana Rozehnalová, zhlédnuto: 1824x, reakcí celkem: 3Reagovat na příspěvek
Hlavní obrázekNejen soukromé školy umožňují terciární vzdělávání jednotlivců zařazených do komerční sféry k získání bakalářského nebo magisterského titulu.

Vzdělání, touha po jeho zvyšování není ovlivněna věkem ani postavením, možnosti jeho získání by měli mít všichni. Bez ohledu na pozici, kterou v zaměstnání zastáváme, se nabízí možnosti osobního i profesionálního růstu a to v rámci veřejných vysokých škol. Jedná se o podporu vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání pro dospělé a zaměstnané pro zajištění adekvátní individuální seberealizaci. Tedy podstatou je umožnění dosáhnout zájemcům vysokoškolského vzdělání bakalář nebo inženýr s co nejmenším možným zasahováním do řádné pracovní doby. Stejným principem si je možno zvýšit kvalifikaci v jednotlivých kurzech nabízenými těmito veřejnými subjekty.

Tato nabídka je koncipována tak aby v celé šíři uspokojovala požadavky širokého spektra zájemců v otázkách potřeb jejich osobního rozvoje či kariérního vzestupu v hierarchii podniku. Jedná se o programy univerzitního typu poskytovanými jednotlivými fakultami universit v projektech celoživotního vzdělávání (CŽV).
Programy celoživotního vzdělávání patří v současné době k nejvíce se rozvíjejícímu sektoru vzdělávání v evropském i národním měřítku. Vysoké učení technické v Brně fakulta podnikatelská v rámci celoživotního vzdělávání nabízí placené studium v souladu s ustanovením §60 zákona č.111/1998 Sb. zákona o vysokých školách ve znění pozdějších změn.

Ve valné většině jsou tyto programy realizovány fakultami kombinovanou formou studia. Díky tomuto nastavení nezasahují do pracovního týdne a jejich výuka probíhá víkendovou formou. V rámci akreditovaných studijních programů umožňují programy celoživotního vzdělávání v souladu se zákonem pokračovat dále ve studiu a takto získat titul bakalář nebo inženýr na veřejné vysoké škole, případně následně dokonce pokračovat i dále v získání titulu Ph.D.
Však je toto dostatečně veřejnosti sdělováno? Jsou jim skutečně poskytovány informace o všech možnostech vzdělání? Z mého pohledu ne tak plně jak by mělo být. Touto nedostatečnou informovaností ztrácí veřejné vysoké školy potencionální studenty z řad pracujících a dávají prostor soukromým poskytovatelům vysokoškolského vzdělání.
Například Fakulta podnikatelská VUT v Brně v rámci své vzdělávací činnosti realizuje program celoživotního vzdělávání (CŽV). Je určeno pro všechny zájemce, kteří mají zájem nebo potřebují rozšířit svoje znalosti a dovednosti nebo získat vysokoškolské vzdělání. Snahou fakulty je tímto typem studia vyjít vstříc všem zájemcům o studium na různých pracovních pozicích komerční nebo státní sféry, kteří z časových důvodů nemohou navštěvovat prezenční formy výuky.

Tedy tento článek odpovídá na otázky možností studia pro všechny již zařezané v komerční nebo státní sféře. Položili jsme tedy několik základních otázek a odpovědí z modelu, který je realizován na Fakultě podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně.

Co je to tedy program celoživotního vzdělávání na Fakultě podnikatelské VUT v Brně?
Fakulta podnikatelská VUT v Brně v rámci své vzdělávací činnosti realizuje program celoživotního vzdělávání (CŽV). Je určeno pro všechny zájemce, kteří mají zájem nebo potřebují rozšířit svoje znalosti a dovednosti nebo získat vysokoškolské vzdělání. Dále pak nabízí samostatné kurzy v jednotlivých oborech a odvětvích svého zaměření.
Pro koho je tento program určen?
Snahou fakulty je tímto typem studia vyjít vstříc všem zájemcům o studium na různých pracovních pozicích komerční nebo státní sféry, kteří z časových důvodů nemohou navštěvovat prezenční formy výuky.
Jak tedy takové studium CŽV je koncipováno?
Studium v programu celoživotního vzdělávání je nastaveno tak, aby bylo umožněno i zaměstnaným doplnit si vzdělání. Tedy přímá výuka probíhá formou víkendových soustředění jednou za tři týdny, součástí je však i samostudium účastníků na základě poskytovaných výukových podkladů na intranetu fakulty.
Jedná se tedy o kurzy nebo plnohodnotné studijní programy?
Jedná se o kurzy v oblasti dalšího vzdělávání s možností využití nadstavbového systému studia pro získání akademického titulu na úrovni bakalářské nebo magisterské. Úspěšní absolventi programu CŽV, kteří získají "Osvědčení o absolvování studia v programu celoživotního vzdělávání" mohou pokračovat ve studiu v kombinované formě bakalářských nebo navazujících magisterských studijních programů a získat tak titul Bc. resp. Ing nebo MSc.
Jak jsou tyto kurzy zpoplatněny?
Cena samostatných kurzů vychází z kreditového systému vysokoškolského vzdělávání, ceny kompletních programů CŽV jsou nastaveny opět na základě součtu počtu kreditů jednotlivých modulů.
V případě dalších dotazů, Vám budou adekvátně zodpovězeny na: rozehnalovafbmvutbrcz

Email: rozehnalovafbmvutbrcz
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (19.03.2013 11:24:52, von Palouk) Ve skutečnosti jde o takový malý podvod, jakým si FP snaží vydobýt nějaké koruny v šedé zóně již nemravného ale ještě ne nelegálního.
  Slušná vysoká škola by nabízela v rámci CŽV ucelené balíčky předmětů, vůbec by je nespojovala s řádným (kombinovaným) studiem. Řádné kombinované studium by nabízela jako časově náročnější možnost, podle zákona o vysokých školách nezpoplatněnou.
  Směšování CŽV a řádného studia sice krátkodobě navýší zisky FP, ale dlouhodobě poškodí pověst a kvalitní uchazeči budou preferovat konkurenční fakulty. Důvod je jednoduchý - kvalitní uchazeč má takové předběžné znalosti, že si uvědomí, že fakulta obětovala krátkodobý zisk střednědobým cílům s potenciálem mnohem větší návratnosti. To ovšem může znamenat jen tři věci:
  1. Fakulta je na tom tak špatně, že krátkodobý zisk nutně potřebuje. Na takové fakultě ovšem není radno studovat.
  2. Fakulta má ve vedení diletanty, kteří obětovali větší střednědobý zisk menšímu okamžitému. To je ovšem špatné doporučení.
  3. Vedení fakulty si uvědomuje, že má tak špatný vědecký a pedagogický potenciál, že na střednědobý zisk z vědy a spolupráce s průmyslem postaveném na kvalitě absolventů a pracovníků (a na dobré pověsti) by nedosáhlo. Tak se sice v zásadě správně rozhodlo pro zisk, ovšem dobrovolně se tak zařadilo do plejády provinčních školiček sloužících pouze k produkci druhořadých vysokoškoláků. Na takovou školu kvalitní uchazeč nepůjde. reagovat zde
  • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (29.03.2013 15:45:31, Jana Rozehnalová) Děkuji velice za subjektivní vyjádření vašeho pohledu na CŽV v rámci FP.
   Avšak musím opět zdůraznit, že programy celoživotního vzdělávání jsou určeny těm, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání nebo hledají nové uplatnění na trhu práce za pomoci zvyšování své kvalifikace a jsou již součástí praxe, tedy zaměstnance, podnikatele a další. S možností nadstavby, kterou by uzavřeli plnohodnotným vysokoškolským vzděláním. A s prominutím, již vidím, s jakým nadšením by mne zaměstnavatel pouštěl v pracovní době do lavice s argumentem, že jsem studentem kombinované formy studia po 3 roky.
   - Studium je sice zpoplatněno, avšak cena je podstatně nižší než na soukromých školách. Dále jsou v ní zahrnuty kompletní podklady, materiály k výuce a samozřejmě i mzdy vyučujících, kteří jsou místo užívání si víkendů za katedrou. Což uznáte, že skutečně je nad rámec standardní pracovní smlouvy.
   - Tedy vycházejme i z faktu, že rozprostřeme-li cenu na měsíce za roky studia, dostaneme cenu 1.639,- Kč měsíčně včetně DPH. (což pane uznejte sám se znalostmi ekonomie, se nadá řadit do výdělečných podniků s ohledem na náklady)
   Kvalita vysokoškolského vzdělání je otázkou poskytovatelů, což nepopírám, ale že by zrovna CŽV mělo vůbec nějakou vypovídající hodnotu, s neznalostí myšlenky. Budiž..
   Myšlenka je spíše zaměřena jako odpověď na soukromé vysoké školy a zkuste přijít k přijímacímu řízení, nepřijímáme každého, ale snažíme se o podporu těch, kteří skutečně studovat chtějí a není jim 18. reagovat zde
   Email: rozehnalovafbmvutbrcz
   • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (23.05.2013 15:51:12, von Palouk) Špatná investice se nestane lepší jen z toho důvodu, že lze pořídit i levněji. Proto jsou kalkulace, kterým se snažíte zpochybnit výtky, argumentačně zcela bezcenné. Totéž platí i o zájmu; například u MLM se stále nacházejí zájemci, přesto to není nejmenší důvod pokládat MLM za něco normálního. reagovat zde

Podobné příspěvky:
 1. Trendy ve studiu na vysokých školách - Ostatní
 2. Změna systému výuky managementu na vysokých školách - Rašínova vysoká škola, s.r.o.
 3. Vzdělávání pro praxi - Mendelova univerzita v Brně
 4. Unilever spustil soutěž pro studenty/-ky českých vysokých škol - Zajímavosti

Reakce na příspěvek

Tvé jméno:
Heslo:  pro možnost budoucí úpravy, obnovy nebo odstranění
Potvrzení hesla:
Tvůj email:   chci být emailem informován o reakcích na tento můj příspěvek

:) :D :( S04 S05 S06 ;) S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15
Tučnékurzívapodtržené  klikni a následně nahraď výraz TEXT. Např. [tucne] Toto bude tučným písmem [/tucne]

Telefon: Web: ICQ: Skype:

  Souhlasím s pravidly uvedenými níže.


Administrace příspěvku

Heslo:  pokud chceš administrovat reakci klikni u ní nejprve na "reagovat zde"

  

Obnovením se příspěvek posune na první pozici v seznamu příspěvků. Platnost zobrazení se nastaví od nového data obnovení.
Odstraněním dojde k nevratnému vymazání příspěvku včetně všech jeho reakcí z naší databáze.

Pravidla vložení

 1. Vložením článku (příspěvku) souhlasíš s jeho zveřejněním na webu Vejska.cz.
 2. Pokud není zadáno heslo nebude v budoucnu možné článek upravit, obnovit nebo odstranit.
 3. Při zapomenutí hesla správce doručí žadateli heslo nové pokud žádost byla zaslána z emailu uvedeného u daného článku.
 4. Je na vkladateli, aby si před vložením zkontroloval správnost uvedených údajů (přes Zobrazit náhled).
 5. Je zakázáno používat cizí zdroje bez jejich uvedení.
 6. Je zakázáno používat vulgární slova.

Pravidla zobrazení

 1. Článek musí být schválen.
 2. Za obsah článku odpovídá jeho autor.
 3. Obsah článku musí být vysokoškolské tématiky.
 4. Vložení PR článku (kategorie Sponzorované) podléhá platnému ceníku.
 5. Komentáře k článku (pokud jsou povoleny) se zobrazí ihned po jejich vložení.

Pravidla provize

 1. Nárok na provizi vzniká dnem zveřejnění článku na webu Vejska.cz.
 2. Provize bude uznána pouze u článků, které jsou vlastním dílem jejich autorů.
 3. Provize bude připsána na uvedený účet (za splnění bodu 1) do 14 dní.
 4. Provizi lze nárokovat pouze u článku, u kterého bylo uvedeno číslo účtu.
 5. Výše provize je 100 Kč za každý schválený článek.
 6. Minimální vyplácená částka provize je 100 Kč.
 7. Provizi nelze kombinovat s běžícími soutěžemi.
 8. Tato akce je platná do odvolání.
Poslední aktualizace údajů na stránce: 21.05.2024 23:03:26.