Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Vložit nový.
Kategorie.
Vysoké školy.
Přidej se k nám.
Anketa.
Kde při studiu bydlíš?

Na koleji (26%)
 
V podnájmu (24%)
 
Ve vlastním bytě (19%)
 
U rodičů (29%)
 

Celkový počet odpovědí: 4887.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.

Desatero uchazeče

Kategorie: Přijímací zkoušky


05.03.2011 17:26:00, Radek, zhlédnuto: 1044x, reakcí celkem: 0Reagovat na příspěvek
Hlavní obrázekDesatero uchazeče o studium na VŠ aneb na co by neměl zapomínat, čemu by měl věnovat pozornost aby se dostal na VŠ a začal ji úspěšně studovat.

 • Opravdu to chceš?
 • Správný obor vybereš
 • Na vhodné škole studovat budeš
 • Na obor se dostaneš
 • Přihlášku (včas) vyplníš
 • Odmaturuješ
 • Přijímačky vykonáš
 • Na zápis přijdeš
 • Nepřijatý, nevzdáš se
 • Přijatý, učíš se

Opravdu to chceš: - chceš, můžeš, potřebuješ opravdu studovat? Aneb: Máš dostatek času ke studiu (nemáš příliš časově náročné zaměstnání? Máš alespoň částečnou finanční podporu rodičů?) + volba formy studia (prezenční či kombinovaná), případně: Podporuje zaměstnavatel tvé studium? (dá ti studijní volno pro učení na zkoušky apod.). Potřebuješ pro to co chceš v životě dělat mít vysokou školu? Máš vůli se věnovat oboru a dokončit studium (může trvat 3 nebo 5 let nebo i o nějaký ten rok více)?

Správný obor vybereš: - Odpovídá obor tvým osobním zájmům a předpokladům, např. též tradicím v rodině, příp. předchozímu odbornému zaměření na SŠ, cílům: tj. tomu čemu se chceš v budoucnu věnovat, v čem pracovat? Dá ti obor skutečně možnost pracovat na té pozici v zaměstnání, jaké si představuješ (zajímej se na škole o "uplatnění absolventů"). Konkrétní obory které jsou nabízeny - a to na kterých školách najdeš určitý obor - zjistíš např. v databázi studijních programů a oborů na Vejska.cz. Podrobnosti si pak najdeš na stránkách konkrétních vysokých škol a fakult.

Na vhodné škole studovat budeš: - Kritéria mohou být: vzdálenost z místa bydliště, náklady na studium (školné), vážnost (jméno školy) a předpoklad kvality studia, reference od známých či zkušenosti učitelů či rodičů, je nutno se přizpůsobit tomu které školy nabízejí daný obor. viz databáze oborů.

Na obor se dostaneš(?): - Důležité je: Zjistit si z čeho se dělají přijímací zkoušky, jaká jsou kritéria přijetí. Na stránkách některých VŠ bývají ukázky testů z minulých let. Naplánuj si přípravu (s dostatečným předstihem) - po maturitě již nebývá do přijímaček dost času. Lze volit individuální přípravu nebo nějaký (vhodný) výukový kurz. Přetlak uchazečů nad přijatými - na stránkách škol bývají statistiky minulých let, kolik letos berou uchazečů, je možné zkusit následně po uzavření přihlášek dotaz na studijním oddělení kolik lidí se na daný obor hlásí letos. Je vhodné se přihlásit na víc škol pro zvětšení šance - ale nepřekombinovat příliš různé typy a předměty přijímacích zkoušek, aby tě příprava na ně příliš nezatížila s ohledem na přípravu na jiné zkoušky. Na soukromých školách nebývá takový přetlak uchazečů (školy mají často dostatečnou kapacitu na to, kolik uchazečů se jim hlásí). Menší přetlak bývá také na technických oborech, IT, a některých oborech přírodních věd. Hodně snažit se musíš na oblíbených humanitních oborech - umělecké, právo, psychologie, některé jazykovědné. Součástí je důkladná příprava na přijímačky, která samozřejmě značně zvýší šanci na přijetí.

Přihlášku (včas) vyplníš: - Musíš znát požadované údaje (název a kód oboru studovaného na SŠ: KKOV, vyplnit správně identifikaci studované střední školy (název školy a její IZO označení). Školy, studijního programu a názvu oboru který chce uchazeč na VŠ studovat, prvního jazyka (ze kterého maturita). Dále se řídit požadavky školy – zda vyžaduje vyplnění prospěchu výročních vysvědčení na SŠ a průměrů – potvrzení podpisem např. třídního učitele a razítkem školy nebo přípisem „čestně prohlašuji že údaje jsou správné a podpisem uchazeče“, zda vyžaduje lékařské potvrzení (str. 3 tištěné přihlášky SEVT). Je možné a vhodné, na některých školách dnes již nutné, vyplnit přihlášku elektronicky na stránkách školy. Je kratší - nevyžaduje některé údaje které vyžaduje tištěná – jsou zde číselníky které pomáhají s vyplněním, studijní referentky poté nemusejí vaše údaje přepisovat do počítače ručně, poplatek se většinou snižuje třeba i na polovinu. Nemusíte vypisovat údaje rukou či na psacím stroji. Obvykle se stránka (se základními přihlašovacími údaji) poté vytiskne a podepíše a s potvrzením o úhradě poplatku se zasílá na adresu školy (kvůli vlastnoručnímu podpisu uchazeče). Údaje o platbě (č.účtu, var. Symbol, částka atd. jsou údaje z obecných informací o přijímacím řízení- je možné je nalézt na webových stránkách dané fakulty (resp. vysoké školy -která nemá fakulty). Lze zaslat z pošty poukázkou typu A. Poté uchazeč již jen čeká, až mu přijde poštou pozvánka k přijímacím zkouškám s datumem a časem konání. Když bude v údajích něco v nepořádku či nečitelné, bude uchazeče studijní oddělení kontaktovat (kontaktní údaje jsou v přihlašovacích údajích zahrnuty).

Odmaturuješ: - Všechny školy požadují buď již u přijímaček, nebo dodat později (např. přinést k zápisu), ověřenou kopii maturitního vysvědčení svědčící o dokončení středního vzdělání. Některé školy udělují bonifikaci při dobrých známkách z určitých předmětů, které jsou pro studium jejich oboru důležité (viz konkrétní podmínky). Po maturitě se překlápí veškerá pozornost již na přijímací zkoušky, tedy je důležité ji udělat, méně důležité jak dobře.

Přijímačky vykonáš: - Jde o přípravu na testy, trénink jejich psaní (jde nejen o to umět, chápat, ale i o rychlost), plnění případných úkolů a dodávaných prací (např. umělecké obory). Dále psychická připravenost (tréma, soustředění, dobře se vyspat a být v klidu)..

Na zápis přijdeš: - Na některých školách bývají až v září, ale často jsou cca 14 dní po ukončení přijímaček a termín tak vychází na začátek července, není tedy vhodné si na tu dobu plánovat dovolenou, možnosti zastoupení uchazeče jsou velmi omezené. Kdo nepřijde na zápis a neinformuje školu, je automaticky vyškrtnut z přijatých. Je totiž řada uchazečů, kteří se dostali na jinou školu, kam chtěli víc, a svůj nezájem o studium vyjádří právě neúčastí na zápisu. Školu by však měl uchazeč vždy informovat o nezájmu studovat (jakmile si je jistý) – škola pak může přijmout jiné uchazeče, kteří opravdu chtějí studovat.

Nepřijatý, nevzdáš se: - Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (nutné uvést relevantní důvody), šance je pokud je uchazeč blízko pod čarou, a někteří přijatí nemají o studium zájem, nebo pokud škola uzná že byl při přijímačkách v něčem poškozen proti ostatním. Podává se do 30 dnů od doručení rozhodnutí uchazeči. Nebo počkat na výsledky dalších škol kam se uchazeč hlásil. Další možností jsou 2. kola přijímacích zkoušek: řada vysokých škol vypisuje v červnu a červenci další kola přijímacích řízení, důvodem je nenaplnění kapacity oboru, či získání akreditace nového oboru v průběhu jara. Soukromé vysoké školy – některé VŠ mají možnost podávat přihlášky průběžně, často i během prázdnin, nejzazší termíny jsou v 1. polovině září při nenaplnění kapacit. Roční intenzivní jazykový kurz (jazyky se nikdy neztratí, některé školy mají dle vyhlášky MŠMT o dalším vzdělání možnost zachovat status studenta). Sehnat si práci a získat praxi a za rok případně zkusit VŠ znovu (praxe, zvláště pokud je relevantní, je ceněna u absolventů všech VŠ, v řadě absolventů má absolvent s praxí výhodu)..

Přijatý, učíš se: - Po přijetí a zápisu následují další povinnosti (až v září): přihlásit si předměty (sestavit si rozvrh), v říjnu bývá slavnostní imatrikulace studentů apod. Nastává pokračování studia, které je více samostatné než na SŠ – student si opatří knihy a skripta (knihovna, starší studenti, nebo koupě – ve vybraných obchodech mají studenti nějakou % slevu), je nutné plnit podmínky jednotlivých předmětů, které jsou předpokladem pro získání zápočtu či zkoušky. Výuka je členěna na semestry (půlroky). Účast na přednáškách většinou není povinná (ale nikdo se neptá zda měl student možnost si látku doplnit). Při nesplnění předmětu či nezískání potřebného počtu bodů, se dá předmět opakovat v dalším semestru, neúspěchů ale nesmí být příliš (je stanoven počet rezervních poukázek (kreditů) pro celé studium).

-- Mnoho zdaru! redakce Vejška.cz :) --

Email: radek.lexavejskacz

Podobné příspěvky:
 1. Roční koloběh uchazeče o studium na vysoké škole - Přijímací zkoušky

Reakce na příspěvek

Tvé jméno:
Heslo:  pro možnost budoucí úpravy, obnovy nebo odstranění
Potvrzení hesla:
Tvůj email:   chci být emailem informován o reakcích na tento můj příspěvek

:) :D :( S04 S05 S06 ;) S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15
Tučnékurzívapodtržené  klikni a následně nahraď výraz TEXT. Např. [tucne] Toto bude tučným písmem [/tucne]

Telefon: Web: ICQ: Skype:

  Souhlasím s pravidly uvedenými níže.


Administrace příspěvku

Heslo:  pokud chceš administrovat reakci klikni u ní nejprve na "reagovat zde"

  

Obnovením se příspěvek posune na první pozici v seznamu příspěvků. Platnost zobrazení se nastaví od nového data obnovení.
Odstraněním dojde k nevratnému vymazání příspěvku včetně všech jeho reakcí z naší databáze.

Pravidla vložení

 1. Vložením článku (příspěvku) souhlasíš s jeho zveřejněním na webu Vejska.cz.
 2. Pokud není zadáno heslo nebude v budoucnu možné článek upravit, obnovit nebo odstranit.
 3. Při zapomenutí hesla správce doručí žadateli heslo nové pokud žádost byla zaslána z emailu uvedeného u daného článku.
 4. Je na vkladateli, aby si před vložením zkontroloval správnost uvedených údajů (přes Zobrazit náhled).
 5. Je zakázáno používat cizí zdroje bez jejich uvedení.
 6. Je zakázáno používat vulgární slova.

Pravidla zobrazení

 1. Článek musí být schválen.
 2. Za obsah článku odpovídá jeho autor.
 3. Obsah článku musí být vysokoškolské tématiky.
 4. Vložení PR článku (kategorie Sponzorované) podléhá platnému ceníku.
 5. Komentáře k článku (pokud jsou povoleny) se zobrazí ihned po jejich vložení.

Pravidla provize

 1. Nárok na provizi vzniká dnem zveřejnění článku na webu Vejska.cz.
 2. Provize bude uznána pouze u článků, které jsou vlastním dílem jejich autorů.
 3. Provize bude připsána na uvedený účet (za splnění bodu 1) do 14 dní.
 4. Provizi lze nárokovat pouze u článku, u kterého bylo uvedeno číslo účtu.
 5. Výše provize je 100 Kč za každý schválený článek.
 6. Minimální vyplácená částka provize je 100 Kč.
 7. Provizi nelze kombinovat s běžícími soutěžemi.
 8. Tato akce je platná do odvolání.
Poslední aktualizace údajů na stránce: 21.05.2024 23:03:26.